Bibliometri ved NIFU

Bibliometri omfatter kvantitative studier av publisering, for eksempel analyser av siteringer, publiseringsmønstre og samforfatterskap. Datakilden er normalt bibliografiske databaser slik som Web of Science.

NIFU er det ledende miljøet innen bibliometri i Norge og har drevet bibliometrisk forskning og analyser siden 1989. Studiene spenner fra grunnleggende teoretiske forskningsprosjekter til produksjon av statistikk og indikatorer. På bakgrunn av instituttets profil, har mye av arbeidet direkte eller indirekte vært knyttet til forskningspolitiske spørsmål eller evaluering av forskning. NIFU gjennomfører bibliometrisk forskning og analyser for mange organisasjoner både i Norge og andre land, blant annet Norges forskningsråd, universiteter, departementer og EU-kommisjonen.

Eksempler på bibliometriske studier gjennomført ved NIFU inkluderer blant annet:

 • Monitorering av forskning basert på publiseringsindikatorer.
  Disse studiene omfatter analyser av trender i den vitenskapelige publiseringen, for eksempel volumet målt som antall publikasjoner og siteringer til disse publikasjonene. Analysene gjennomføres på ulike nivåer slik som nasjoner, fagfelt og organisasjoner. Slike analyser og indikatorer anvendes i ulike sammenhenger, slik som forskningspolitiske rapporter og indikatorrapporter.
 • Evaluering av forskning:
  I økende grad har bibliometriske analyser inngått som del av forskningsevalueringer i Norge. Bibliometriske data og indikatorer brukes da som supplement til fagfellebaserte vurderinger av forskningen. NIFUs analyser har dekket evalueringer av institusjoner, programmer og disipliner. En variert sett av indikatorer er inkludert i disse analysene, blant annet antall publikasjoner, antall siteringer, relative siteringsindekser og samarbeidsindikatorer basert på medforfatterskap. NIFU har levert analyser til en rekke av Forskningsrådets fagevalueringer, både innen humaniora og samfunnsvitenskap, medisin, naturvitenskap og teknologi.
 • Komplette publiseringsdata for resultatbasert finansiering.
  NIFU har vært involvert i utviklingen av finansieringsmodeller basert på bibliometriske data. Slike systemer er utviklet for tre sektorer: Helseforetak (siden 2003), UoH-sektoren (siden 2004) og instituttsektoren (siden 2008).
 • Studier av disipliner og fagfelt.
  NIFU har gjennomført en rekke ulike bibliometriske analyser av forskningsfelt og disipliner. Eksempler her omfatter blant annet analyser av polarforskning, velferdsforskning, marinbiologi, brenselcelle- og hydrogenteknologi, vindkraft- og solenergi. Her har bibliometriske indikatorer blitt brukt for å kartlegge strukturen og utvikling av forskningsaktivitetene.
 • Vitenskapelige bidrag.
  NIFU har jevnlig publisert vitenskapelige bidrag innen feltet bibliometri, eksempler er:

Zhang, Lin; Rousseau, Ronald; Sivertsen, Gunnar; (2017) Science deserves to be judged by its contents, not by its wrapping: Revisiting Seglen’s work on journal impact and research evaluation. PLoS ONE.

Sivertsen, Gunnar (2016) Publication-Based Funding: The Norwegian Model. Research Assessment in the Humanities. Towards Criteria and Procedures. Springer.

Aksnes, Dag W.; Sivertsen, Gunnar; van Leeuwen, Thed N.; Wendt, Kaja Kathrine; (2016) Measuring the productivity of national R&D systems: Challenges in cross-national comparisons of R&D input and publication output indicators. Science and Public Policy.

Piro, Fredrik Niclas; Sivertsen, Gunnar; (2016) How can differences in international university rankings be explained?. Scientometrics

Kyvik, Svein; Aksnes, Dag W.; (2015) Explaining the increase in publication productivity among academic staff: a generational perspective. Studies in Higher Education.

Rørstad, Kristoffer; Aksnes, Dag W.; (2015) Publication rate expressed by age, gender and academic position – A large-scale analysis of Norwegian academic staff. Journal of Informetrics