FoU i Norden

NIFU har frem til 2022 hatt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske systemet for forskning og utviklingsarbeid (FoU). Produksjon av FoU-statistikk flytter til SSB fra 1. januar 2022.

I menyen til høyre finner du informasjon om statistikkprodusentene i Norden, nyhetsbrev med de siste tilgjengelige tallene, figur- og tabellsamling og rapporter fra det nordiske metodesamarbeidet.

Kildene for tallmaterialet på sidene er de nasjonale produsentene av FoU-statistikk, OECDs Main Science and Technology Indicators og Eurostat. Alle de nordiske landene baserer utarbeidelsen av sin FoU-statistikk på OECDs Frascati-manual. Det vil likevel være nasjonale tilpasninger til retningslinjene som kan være med på å forklare forskjeller i resultatene fra FoU-statistikken. I tillegg til samarbeid om metodespørsmål, var de nordiske landene også involvert i OECDs revisjon av FoU-statistikkens retningslinjer (Frascati-manualen).

Kontaktpersoner for nordisk FoU-statistikk ved NIFU: Kaja Wendt og Mona Nedberg Østby.