FoU i Norden

NIFU samarbeider med produsentene av FoU-statistikk i de andre nordiske landene, og sammenstiller jevnlig nordisk FoU-statistikk. Landene samarbeider blant annet om metodespørsmål for å gjøre statistikken mest mulig sammenlignbar.

I menyen til høyre finner du informasjon om statistikkprodusentene i Norden, nyhetsbrev med de siste tilgjengelige tallene, figur- og tabellsamling og rapporter fra det nordiske metodesamarbeidet.

Kildene for tallmaterialet på sidene er de nasjonale produsentene av FoU-statistikk, OECDs Main Science and Technology Indicators og Eurostat. Alle de nordiske landene baserer utarbeidelsen av sin FoU-statistikk på OECDs Frascati-manual. Det vil likevel være nasjonale tilpasninger til retningslinjene som kan være med på å forklare forskjeller i resultatene fra FoU-statistikken. I tillegg til samarbeid om metodespørsmål, var de nordiske landene også involvert i OECDs revisjon av FoU-statistikkens retningslinjer (Frascati-manualen).

Kontaktpersoner for nordisk FoU-statistikk ved NIFU: Kaja Wendt og Mona Nedberg Østby.