FoU i Norden

Her har NIFU samlet tilgjengelig nordisk FoU-statistikk. Kildene er de nasjonale produsenter av FoU-statistikk, OECDs Main Science and Technology Indicators og Eurostat. Sidene vil oppdateres regelmessig og utvikles fortløpende.

I alle de nordiske landene baseres utarbeidelsen av FoU-statistikken på OECDs Frascati-manual. Det vil likevel være nasjonale tilpasninger til retningslinjene som kan være med på å forklare forskjeller i resultatene fra FoU-statistikken. De nordiske produsentene av FoU-statistikk forsøker å gjøre statistikken mest mulig sammenlignbar ved å samarbeide om metodespørsmål. Landene var også involvert i OECDs revisjon av FoU-statistikkens retningslinjer (Frascati-manualen).  Nå samarbeider de om et notat om produksjonen av FoU-statistikk i de ulike landenes forskningsutførende sektorer med utgangspunkt i Eurostats Quality reports.

Kontaktpersoner for nordisk FoU-statistikk ved NIFU: Kaja Wendt og Mona Nedberg Østby.