Figur- og tabellsamling

Her finnes FoU-statistikk med flere detaljer og tidligere oppdateringer enn det som er tilgjengelig i Nordisk statistisk årbok, eller andre internasjonale publikasjoner. Kilder er de enkelte nordiske lands nasjonale produsenter av FoU-statistikk, OECDs Main Science and Technology Indicators og Eurostat.

Samlingen er tilgjengelig i excel– og pdf-format.