FoU-statistikk

Statistikk om forskning og utviklingsarbeid (FoU) gjelder i første rekke måling av ressursbruk, dvs. utgifter til FoU og bruk av personalressurser. NIFU er offisiell statistikkprodusent av FoU-statistikk for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, herunder helseforetakene. SSB har ansvar for næringslivet.

 
Om FoU-statistikken

Tema- og teknologiområder
 
Undersøkelser
 
Registre

 

Resultater fra FoU-statistikken

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
UoH-sektor: Mona Nedberg Østby
Instituttsektor: Bo Sarpebakken
Helseforetakene: Ole Wiig
Næringslivet: SSB
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken
Doktorgrader: Bo Sarpebakken