Doktorgrader

Oppdatert 19. mars 2021

«Doktorgrader i tall» presenterer fersk statistikk om avlagte doktorgrader ved norske læresteder. Du finner noen av hovedtrekkene fra 2020-statistikken på denne siden. Les mer i siste utgave av nyhetsbladet «Doktorgrader i tall» i Bibsys Brage.

Nyhetsbladet Doktorgrader i tall kom ut for første gang i august 1994. Siden da har NIFU utgitt en eller to utgaver per år. Les tidligere utgaver av nyhetsbrevet i Bibsys Brage her: 2020 (2)2020 (1)2019 (1), 2018 (2), 2018 (1), 2017 (2), 2017 (1), 2016 (2), 2016 (1), 2015 (2)2015 (1). Eldre utgaver kan også søkes opp i Bibsys Brage. 

 Nyhetsbladet er basert på data fra NIFUs Doktorgradsregister som du kan lese mer om her.

 

Kontaktperson for doktorgradsstatistikken:
Bo Sarpebakken, tlf.: 977 58 284. E-post: bo.sarpebakken@nifu.no
Mer detaljert doktorgradsstatistikk er også tilgjengelig i en tabell- og figursamling (se excel-fil) som oppdateres årlig.