Kartlegginger av forskning og utviklingsarbeid (FoU) innen tverrfaglige tema

NIFU har gjennom flere år uført tverrfaglige og tverrsektorielle kartlegginger av FoU med utgangspunkt i den ordinære FoU-statistikkinnsamlingen, gjerne kalt tilleggsundersøkelser. Kategoriene er overlappende, og sammenfaller til dels med de nasjonale prioriteringene i forskningsmeldingene

Tematiske prioriteringer og teknologiområder som ledd i fremtidige, nasjonale prioriteringer i forskningspolitikken ble lansert i St.meld. nr. 20 (2004-2005) “Vilje til forskning”, og dekkes i de FoU-statistiske undersøkelsene fra og med 2005-årgangen.
Noen mindre endringer i klassifiseringene av tema- og teknologiområder ble gjort i 2007 og 2009. I den siste forskningsmeldingen (Meld. St. 18 (2012-2013): Lange linjer – kunnskap gir muligheter) holder man i stor grad fast på målene fra tidligere forskningsmeldinger. Mer om klassifiseringen av temaområder finnes her. Mer om klassifiseringen av teknologiområder finnes her.

Nedenfor finnes en oversikt over rapportene fra slike undersøkelser, inkludert undersøkelsene NIFU gjennomførte før 2005.

 

TittelForfatterUtgivelsesårTema
Ressursinnsatsen til FoU innenfor tema- og teknologiområder i 2019Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Wendt, Kaja; Østby, Mona Nedberg; Gunnes, Hebe; Denisova, Ekaterina; Steine, Frøydis Sæbø2021Energi, klima, miljø, landbruk, fiskeri, havbruk, marin, maritim, velferd, utdanning, bioteknologi, IKT
Norwegian polar research, High North research and research in Svalbard : A mapping survey 2018Dag W. Aksnes, Kristoffer Rørstad2019Polarforskning
Ressursinnsatsen til FoU innenfor tematiske områder i 2017Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Wendt, Kaja; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne; Østby, Mona Nedberg2019Energi, klima, miljø, landbruk, fiskeri, havbruk, marin, maritim, velferd, utdanning, bioteknologi
Utdanningsforskning i Norge 2015: Ressurser og resultaterGunnes, Hebe, Elisabeth Hovdhaugen, Bjørn Magne Olsen2017Utdanningsforskning
Bioteknologisk FoU 2015: Ressursinnsats og resultaterPål Børing, Dag W. Aksnes, Kaja Wendt2017Bioteknologi
Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU i 2015: Ressurser og vitenskapelig publiseringKristoffer Rørstad, Susanne Lehmann Sundnes2017Landbruk og mat
Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2015Bo Sarpebakken, Sverre Søyland Ubisch2017Marin og havbruk
Ressursinnsatsen til norsk miljøforskning i 2014Susanne L. Sundnes, Kristoffer Rørstad, Bjørn Magne Olsen2016Miljø
Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014Kristoffer Rørstad, Susanne L. Sundnes, Bjørn Magne Olsen2016Klima
Bioteknologisk FoU 2013: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektorenPål Børing, Kaja Wendt2015Bioteknologi
Velferdsforskning i Norge 2013: Ressurser og resultaterMarte Blystad, Susanne Lehmann Sundnes, Dag W. Aksnes2015Velferdsforskning
Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2013Bo Sarpebakken, Trude Røsdal2015Marin
Ressurser og resultater innenfor rettsvitenskapelig forskning. NIFU Arbeidsnotat 17-2013Hebe Gunnes, Gunnar Sivertsen2013Rettsvitenskap
Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011: En analyse basert på FoU-statistisk materialeHebe Gunnes, Susanne Lehmann Sundnes, Ole Wiig, Marte Blystad2013Medisin og helsefag
Utdanningsforskning i Norge 2011: Ressurser og resultaterHebe Gunnes, Kristoffer Rørstad, Dag W. Aksnes2013Utdanningsforskning
Bioteknologisk FoU 2011: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektorenPål Børing, Kaja Kathrine Wendt2013Bioteknologi
Velferdsforskning i Norge 2011: Ressurser og resultaterMarte Blystad, Susanne Lehmann Sundnes, Dag W. Aksnes, Espen Solberg2013Velferdsforskning
Marin FoU og havbruksforskning 2011: Ressurser og resultaterBo Sarpebakken, Dag W. Aksnes, Trude Røsdal2013Marin
Norsk polarforskning- forskning på Svalbard: Ressursinnsats og vitenskapelig publisering- indikatorer 2010Dag W. Aksnes, Kristoffer Rørstad, Trude Røsdal2012Polarforskning
Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning og utviklingsarbeid i 2009: En analyse basert på FoU-statistisk materialeOle Wiig, Hebe Gunnes, Susanne Lehmann Sundnes2011Medisin og helsefag
Bioteknologisk FoU 2009: Ressursinnsatsen i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektorenPål Børing, Kaja Kathrine Wendt2011Bioteknologi
Ressurser til landbruks- og matrelatert FoU i 2009: Belyst med FoU-utgifter og personaleKristoffer Rørstad, Susanne Lehmann Sundnes2011Landbruk og mat
Ressursinnsatsen innenfor utdanningsforskning 2009Hebe Gunnes, Agnete Vabø2011Utdanningsforskning
Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2009Bo Sarpebakken2011Marin
Ressursinnsatsen innenfor landbruks- og matrelatert FoU 2007: FoU-utgifter og personaleKristoffer Rørstad, Susanne Lehmann Sundnes2009Landbruk og mat
Ressursinnsatsen innenfor utdanningsforskning 2007Hebe Gunnes2009Utdanningsforskning
Bioteknologisk FoU 2007: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektorenKaja Kathrine Wendt2009Bioteknologi
Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2007Bo Sarpebakken2009Marin
Norsk polarforskning- forskning på Svalbard: Ressursinnsats og vitenskapelig publisering- indikatorer 2006Dag W. Aksnes, Kristoffer Rørstad2008Polarforskning
Kartlegging av norsk utdanningsforskning (2005)Jorunn Spord Borgen, Hebe Gunnes, Gunnar Sivertsen2007Utdanningsforskning
Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005: Utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligningerKaja Kathrine Wendt, Kirsten Wille Maus, Susanne Lehmann Sundnes2007Medisin og helsefag
Bioteknologisk FoU 2005: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektorenSusanne Lehmann Sundnes, Bo Sarpebakken2007Bioteknologi
Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005Susanne Lehmann Sundnes, Bo Sarpebakken2007Marin
Bioteknologisk FoU 2003: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektorenSusanne Lehmann Sundnes, Bo Sarpebakken2005Bioteknologi
Marin FoU og havbruksforskning 2003: Ressursinnsats og vitenskapelig publiseringSusanne Lehmann Sundnes, Liv Langfeldt, Bo Sarpebakken2005Marin (havbruk)
FoU-ressurser innenfor havbruk 2001Susanne Lehmann Sundnes, Bo Sarpebakken2003Marin (havbruk)
Ressursinnsatsen innenfor marin FoU 2001Susanne Lehmann Sundnes, Bo Sarpebakken2003Marin
Norsk polarforskning- forskning på Svalbard: Ressursomfang og vitenskapelig publisering- indikatorer 2002Dag W. Aksnes, Kirsten Wille Maus2003Polarforskning
Faktagrunnlag for sektoranalyser for fiskeri- og havbrukssektoren og landbrukssektoren: FoU-ressurser 1997 og 1999. NIFU Skriftserie 26/2001Susanne Lehmann Sundnes, Bo Sarpebakken2001Fiskeri, havbruk, landbruk og mat
Ressursinnsatsen innenfor marin FoU 1999. NIFU skriftserie nr. 12/2001Susanne Lehmann Sundnes, Bo Sarpebakken2001Marin