FoU-utgifter

På denne siden finner du hovedpunkter, figurer og tabeller med statistikk over utgifter til FoU i Norge og internasjonalt. Hold musepekeren over figurene for å se detaljer. Du kan laste ned datagrunnlaget (csv) for hver figur og tabell ved å trykke på  «Download data».

  • FoU-utgiftene i Norge nærmet seg 73 milliarder kroner i 2018. Justert for inflasjon var det 1,7 prosent mer enn året før, langt lavere enn veksten på 7 prosent i 2017.
  • Næringslivet sto for 45 prosent av FoU-utgiftene, universitets- og høgskolesektoren 35 prosent og instituttsektoren 20 prosent. Helseforetakene, som er fordelt på hhv. universitets- og høgskole- og instituttsektoren, sto samlet for 6 prosent av FoU-utgiftene.
  • Næringslivet brukte 6,2 milliarder på FoU innenfor temaområdet energi i 2018. Instituttsektoren brukte nesten 2 milliarder kroner på det samme, og 2,1 milliarder på FoU innenfor helse og omsorg. For universitets- og høgskolesektoren har vi ikke disse tallene for 2018.
  • FoU-utgiftene utgjorde 2,06 prosent av BNP i 2018. Gjennomsnittet i OECD er 2,40 prosent. Blant landene som bruker over 3 prosent av BNP på FoU er Israel, Sør-Korea, Sveits, Sverige og Danmark.