Frascati-manualen

FoU-statistikken er basert på Frascati-manualen, oppkalt etter stedet i Italia der det første møtet om retningslinjene for innsamling og bearbeiding av data om landenes ressurser til FoU-virksomhet ble avhold i 1963.

Manualen er skrevet av og for de nasjonale ekspertene på FoU-statistikk i OECD-landene, og har blitt revidert flere ganger siden. En ny, revidert utgave vedtatt av de nasjonale FoU-ekspertene (NESTI-gruppen) ble lansert i 2015. Det er den sjette revisjonen av manualen og den sjuende utgaven.
De sentrale FoU-definisjonene er ikke vesentlig endret i den nye utgaven, men den gir bedre retningslinjer og anbefalinger for hvordan en skal utarbeide FoU-statistikk. Dette skal bidra til at FoU-statistikken er mest mulig i tråd med samfunnsutviklingen og er sammenlignbar mellom land. Felles retningslinjer, definisjoner og anbefalinger om «best practice» er en forutsetning for sammenlignbar statistikk.

Frascati-manualen gir kontekst og begreper for å forstå rollen ny kunnskap, vitenskap og teknologi spiller i økonomisk utvikling. Definisjonene er internasjonalt akseptert og fungerer som et felles språk for å diskutere forsknings- og innovasjonspolitikken. Opprinnelig var dette en OECD-standard, men den brukes i dag som standard i FoU-studier over hele verden. Den har bidratt til relativt lange, konsistente og internasjonalt sammenlignbare tidsserier med FoU-data.

Frascati-manualen utgis av OECD. Den ble omfattende revidert i 2013–2015, og Norge ved NIFU og SSB deltok aktivt i dette arbeidet. Ny revidert utgave kom i 2015. Oversettelsen av et utdrag av viktige deler fra den nye manualen er forsinket, men legges ut på denne siden våren 2020.

Deler av den forrige utgaven (den 6. Frascati-manualen) fra 2002 er oversatt til norsk. Last ned PDF av oversettelsen her, eller kontakt NIFU for å få tilsendt en trykket utgave.