Nye tall om kjønnsbalansen i instituttsektoren

November 2021.
Klikk her for å laste ned nyhetsbrevet om kjønnsbalansen i instituttsektoren i PDF