Om FoU-statistikk i Norge

Årlig utarbeides det totaltall for ressursinnsatsen i FoU i Norge. Detaljert statistikk for norsk FoU-innsats utarbeides hvert år for næringslivet og instituttsektoren, og annet hvert år for universitets- og høgskolesektoren. NIFU har etter avtale med Norges forskningsråd statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Disse sektorene omfatter også helseforetakene. Statistisk sentralbyrå har statistikkansvaret for næringslivet.

FoU-utgifter i Norge etter sektor. Faste 2015-priser og løpende priser. 1970–2018.

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
UoH-sektor: Mona Nedberg Østby
Instituttsektor: Bo Sarpebakken
Helseforetakene: Ole Wiig
Næringslivet: SSB
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken