Om FoU-statistikk i Norge

siÅrlig utarbeides det totaltall for ressursinnsatsen i FoU i Norge. Detaljert statistikk for norsk FoU-innsats utarbeides hvert år for næringslivet og instituttsektoren, annet hvert år for universitets- og høgskolesektoren. NIFU har etter avtale med Norges forskningsråd statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Disse sektorene omfatter også helseforetakene. Statistisk sentralbyrå har statistikkansvaret for næringslivet.

 

Måling av FoU

Hvem utfører FoU?

Hvem finansierer FoU?

Definisjoner og klassifiseringer

Sammenlignbarhet over tid

 

KONTAKT FOU-STATISTIKK:
UoH-sektor: Kaja Wendt
Instituttsektor: Bo Sarpebakken
Helseforetakene: Ole Wiig
Næringslivet: SSB
Statsbudsjettet: Bo Sarpebakken