Institusjoner i instituttsektoren

Enhetene som inngår i FoU-statistikken for Instituttsektoren i 2018 er listet  opp under.

InstituttnavnInstituttgruppe 
Chr. Michelsens InstituttSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
FafoSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Fridtjof Nansens InstituttSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Institutt for fredsforskningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Institutt for samfunnsforskningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
MøreforskingSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
NordlandsforskningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Norsk Utenrikspolitisk InstituttSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Norut (del)Samfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
NTNU SamfunnsforskningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Samfunns- og næringslivsforskningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
TelemarksforskingSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Trøndelag Forskning og UtviklingSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
VestlandsforskingSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
ØstfoldforskningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
ØstlandsforskningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Institutt for energiteknikkTeknisk-industrielle institutterOffentlig rettede
NORSARTeknisk-industrielle institutterOffentlig rettede
Norut NarvikTeknisk-industrielle institutterOffentlig rettede
Norut (del)Teknisk-industrielle institutterOffentlig rettede
Norsk institutt for bioøkonomiPrimærnæringsinstitutterOffentlig rettede
Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskningPrimærnæringsinstitutterOffentlig rettede
VeterinærinstituttetPrimærnæringsinstitutterOffentlig rettede
Nansen Senter for Miljø og FjernmålingMiljøinstitutterOffentlig rettede
Norsk institutt for kulturminneforskningMiljøinstitutterOffentlig rettede
Norsk institutt for luftforskningMiljøinstitutterOffentlig rettede
Norsk institutt for naturforskningMiljøinstitutterOffentlig rettede
Norsk institutt for vannforskningMiljøinstitutterOffentlig rettede
Senter for klimaforskningMiljøinstitutterOffentlig rettede
Transportøkonomisk instituttMiljøinstitutterOffentlig rettede
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotekAndre institusjonerOffentlig rettede
ArkivverketAndre institusjonerOffentlig rettede
Det Norske NobelinstituttAndre institusjonerOffentlig rettede
Flymedisinsk instituttAndre institusjonerOffentlig rettede
FolkehelseinstituttetAndre institusjonerOffentlig rettede
Forsvarets forskningsinstituttAndre institusjonerOffentlig rettede
GenØk - Senter for biosikkerhetAndre institusjonerOffentlig rettede
HavforskningsinstituttetAndre institusjonerOffentlig rettede
Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskningAndre institusjonerOffentlig rettede
KreftregisteretAndre institusjonerOffentlig rettede
Kriminalomsorgens UtdanningssenterAndre institusjonerOffentlig rettede
Meteorologisk instituttAndre institusjonerOffentlig rettede
MuseerAndre institusjonerOffentlig rettede
NasjonalbiblioteketAndre institusjonerOffentlig rettede
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stressAndre institusjonerOffentlig rettede
Nasjonalt utviklingssenter for barn og ungeAndre institusjonerOffentlig rettede
Nordisk institutt for odontologiske materialerAndre institusjonerOffentlig rettede
Norges BankAndre institusjonerOffentlig rettede
Norges geologiske undersøkelseAndre institusjonerOffentlig rettede
Norges vassdrags- og energidirektoratAndre institusjonerOffentlig rettede
Norsk PolarinstituttAndre institusjonerOffentlig rettede
Norsk senter for forskningsdataAndre institusjonerOffentlig rettede
Norsk senter for økologisk landbrukAndre institusjonerOffentlig rettede
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og SørAndre institusjonerOffentlig rettede
Rådet for folkemusikk og folkedansAndre institusjonerOffentlig rettede
Senter for GrunnforskningAndre institusjonerOffentlig rettede
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteterAndre institusjonerOffentlig rettede
Senter for økonomisk forskningAndre institusjonerOffentlig rettede
Simula Metropolitan Center for Digital EngineeringAndre institusjonerOffentlig rettede
Simula Research LaboratoryAndre institusjonerOffentlig rettede
Simula School of Research and InnovationAndre institusjonerOffentlig rettede
Simula UiBAndre institusjonerOffentlig rettede
Statens arbeidsmiljøinstituttAndre institusjonerOffentlig rettede
Statens strålevernAndre institusjonerOffentlig rettede
Statistisk sentralbyråAndre institusjonerOffentlig rettede
Statped, Statlig spesialpedagogisk tjenesteAndre institusjonerOffentlig rettede
Stiftelsen Norsk LuftambulanseAndre institusjonerOffentlig rettede
Stiftelsen TisipAndre institusjonerOffentlig rettede
Tannhelsetjenestens kompetansesentreAndre institusjonerOffentlig rettede
Beitostølen helsesportssenterAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Betanien HospitalAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Betanien sykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Diakonhjemmet sykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Finnmarkssykehuset HFAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Frambu senter for sjeldne diagnoserAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Haraldsplass Diakonale SykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Haugesund Sanitetsforening RevmatismesykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
HelgelandssykehusetAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Helse FonnaAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Helse FørdeAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Helse Møre og RomsdalAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Helse Nord-TrøndelagAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Helse Vest IKTAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
LHL-klinikkene Glittre og FeiringAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Lovisenberg Diakonale SykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Martina Hansens HospitalAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Modum BadAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
NKS Jæren Distriktspsykiatriske SenterAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
NKS Olaviken Alderspsykiatriske SykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
NordlandssykehusetAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Rehabiliteringssenteret AiRAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
RevmatismesykehusetAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sjukehusapoteka Vest HFAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Solli Distriktspsykiatriske SenterAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Stiftelsen CatosenteretAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sunnaas sykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sykehusapotek NordAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sykehusapotekene i Midt-NorgeAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sykehusapotekene i Sør-ØstAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sykehuset i VestfoldAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sykehuset InnlandetAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sykehuset TelemarkAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sykehuset ØstfoldAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sørlandet SykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
TyrilistiftelsenAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Vestre VikenAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Voss DPS - NKS BjørkeliAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
NORCE (del)MiljøinstitutterNæringslivsrettede
NORCE (del)Samfunnsvitenskapelige institutterNæringslivsrettede
SINTEF (del)Samfunnsvitenskapelige institutterNæringslivsrettede
NORCE (del)Teknisk-industrielle institutterNæringslivsrettede
Norges Geotekniske InstituttTeknisk-industrielle institutterNæringslivsrettede
Norsk RegnesentralTeknisk-industrielle institutterNæringslivsrettede
SINTEFTeknisk-industrielle institutterNæringslivsrettede
SINTEF EnergiTeknisk-industrielle institutterNæringslivsrettede
SINTEF Ocean (del)Teknisk-industrielle institutterNæringslivsrettede
NofimaPrimærnæringsinstitutterNæringslivsrettede
SINTEF Ocean (del)PrimærnæringsinstitutterNæringslivsrettede
Akvaplan-nivaAndre institusjonerNæringslivsrettede
Norsk Treteknisk InstituttAndre institusjonerNæringslivsrettede
PolytecAndre institusjonerNæringslivsrettede
RISE Fire ResearchAndre institusjonerNæringslivsrettede
RISE PFIAndre institusjonerNæringslivsrettede
SINTEF NordAndre institusjonerNæringslivsrettede
SINTEF ManufacturingAndre institusjonerNæringslivsrettede
SINTEF ÅlesundAndre institusjonerNæringslivsrettede