FoU i statsbudsjettet

Statsbudsjettanalysen gir en oversikt over bevilgningsforslag og prioriteringer som berører forskning og høyere utdanning i Regjeringens forslag til statsbudsjett. Budsjettforslaget blir drøftet med særlig henblikk på dets politiske profil. Dessuten foretas en gjennomgang av statsbudsjettets konsekvenser for universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskning. Det årlige notatet publiseres kort tid etter at proposisjonen er lagt fram.

Se også Finansdepartementets side om statsbudsjettet, samt statistikk i NIFUs FoU-statistikk-bank.