Utlevering av data til forskningsformål

NIFU kan utlevere data til forskningsformål fra FoU-statistikkens registre, det vil si databaser hvor Norges forskningsråd er behandlingsansvarlig. Dette omfatter registerdata fra våre personregistre – Forskerpersonalregisteret og Doktorgradsregisteret – samt mikrodata fra FoU-statistikken (FoU-utgifter). Data på aggregert nivå kan lastes ned fra FoU-statistikkbanken.

 

NIFU kan utlevere data etter søknad. For utlevering av data, må visse kriterier være oppfylt. De viktigste er:

  • Mottagende institusjon må være godkjent av Forskningsrådet,
  • Prosjektet som data skal benyttes til, er godkjent og finansiert,
  • Det foreligger en tidsplan for prosjektet,
  • Personvernlovgivningen ivaretas,
  • Det opprettes en skriftlig avtale med NIFU, som også omfatter krav om taushetsplikt, samt hva som skal skje med dataene ved prosjektets slutt.

Ved tvil om kriteriene er oppfylt, vil Forskningsrådets jurister konsulteres.
Det er viktig å være oppmerksom på at arbeidet med å ta ut og tilrettelegge data utføres til selvkost, dvs. med NIFUs timepriser. Arbeidet må innpasses NIFUs ordinære arbeidsprogram.

For mer info, ta kontakt med Ole Wiig (ole.wiig@nifu.no) eller Hebe Gunnes (hebe.gunnes@nifu.no).