FoU-statistikkbanken

FoU-statistikkbanken omfatter statistikk over ressurser til FoU i Norge og andre land. Her gis brukerne mulighet til selv å velge tabeller og data. FoU-statistikkbanken inneholder:

  • Nasjonal FoU-statistikk – utgifter og personale.
  • Statistikk over bevilgninger til FoU over statsbudsjettet.
  • Internasjonal FoU-statistikk og indikatorer.
  • Doktorgradsstatistikk for Norge.
  • NORBAL – doktorgradsstatistikk for Norden og Baltikum.
  • Nøkkeltall for forskningsinstitutter.

Kontaktperson for FoU-statistikkbanken: Kristoffer Rørstad