Grunnopplæring

NIFUs forskning på grunnopplæring omfatter studier av barnehage, grunnskole, studie- og yrkesforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole, voksenopplæring og fagopplæring.

Forskningsområdet for grunnopplæring ledes av Roger André Federici.

Nyheter

Foto: Mona Hauglid/Arendalsuka

NIFU på Arendalsuka

Forsknings- og sikkerhetspolitikk, nyutdannede ved fusjonerte læresteder, innovasjonspolitikk og fremtidens høyere utdanning er temaer når NIFU deltar på Arendalsuka 2022.

Artikkel: NAV-veiledere fører til at elevene blir værende lenger i videregående skole

Rune Borgan Reiling, Kari Vea Salvanes og Astrid Marie Jorde Sandsør har publisert en artikkel i Economics of Education Review om elevtjenesten og sosialfaglige rådgivere.

Utvalgte prosjekter

Lifelong learning – disentangeling the importance of background, investment and institutions

Sammenhengen mellom utdanning og utfall i voksenlivet, som økt inntekt, redusert bruk av trygdeordninger og bedre helse, er godt dokumentert. Samtidig er det over en (...)

Forskning på opplæringstilbud for nyankomne elever

Hvilke opplæringstilbud får nyankomne elever? Hvordan opplever elevene tilbudene? Hvordan mener lærere at elevenes læringsutbytte og følelse av tilhørighet kan styrkes? Hvordan forstår skoleledere og (...)

Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag

NIFU, OsloMet og Fafo gjennomfører en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Fagfornyelsen yrkesfag er en egen del av den mer overgripende (...)

Utvalgte publikasjoner

Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt

NIFU-rapport 2017:30. På oppdrag av Kunnskapsdepartementet har NIFU i samarbeid med NOVA gjennomført en systematisk kunnskapsoversikt om effekter av opplæringstilbud til barn av innvandrere med (...)

Deltakerundersøkelsen for barnehageansatte 2017 : Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i barnehagen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage»

NIFU-rapport 2017:23. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen for barnehager 2017, en spørreundersøkelse rettet mot barnehageansatte som har tatt (...)

Skolebidragsindikatorer i videregående skole:Indikatorer for skolers bidrag til fullføring, gjennomføring og gjennomsnittskarakterer for skoleåret 2014-2015 og kullet som begynte i videregående skole høsten 2012

NIFU-rapport 2017:7.  Denne rapporten om skolebidragsindikatorer i videregående skole er utarbeidet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer en rekke indikatorer for skolenes bidrag til elevenes (...)

Alle publikasjoner og prosjekter innen Grunnopplæring

  • publikasjoner
  • prosjekter