Høyere utdanning

NIFU forsker på universiteter og høyskoler og deres virksomhet, organisering og styring, samt studenter og akademisk personale i høyere utdanning.

Forskningsområdet for høyere utdanning ledes av Nicoline Frølich.

Nyheter

Debattinnlegg Aftenposten: Rettferdig opptak til høyere utdanning

Nok en gang er det diskusjon om hvorvidt årets opptak til høyere utdanning er rettferdig for avgangselever rammet av koronapandemien. De potensielt negative effektene på (...)

NRK Studio 2: Prestisjeutdanninger domineres av kvinner

NIFU-forsker Elisabeth Hovdhaugen har deltatt i radioprogrammet Studio 2 med innslag om karakterbasert opptak og kjønnsbalanse i høyere utdanning.

Internasjonale studenter bidrar positivt til læringsmiljø

Nye funn fra forskningsprosjektet MOBILITY viser at mobile studenter kan representere et positivt bidrag til læringsmiljøet.

Utvalgte prosjekter

Kandidatundersøkelsen

NIFU gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet spørreundersøkelser til nyutdannede personer fra universiteter og høgskoler (Kandidatundersøkelser). Undersøkelsen omhandler de nyutdannedes tilpasning på arbeidsmarkedet, og også  utdanningens (...)

Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape

Med støtte fra Forskningsrådets FINNUT-program skal NIFU i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer undersøke strukturreformen. Hensikten med reformen er å fremme generelle mål om (...)

International student mobility: drivers, patterns and impacts (MOBILITY)

Internasjonalisering studentmobilitet står høyt på den utdanningspolitiske agendaen i Norge. Det er lange tradisjoner for at nordmenn tar hele utdanning i utlandet, og det er (...)

Utvalgte publikasjoner

Mergers and missions: Investigating consequences for system diversity

Forfattere: Nicoline Frølich; Bjørn Stensaker. Tidsskrift: Higher Education. Abstract: In recent decades, many higher education systems around the world have been exposed to institutional mergers. (...)

Those who leave and those who stay: Features of internationally mobile vs. domestic students

Forfattere: Elisabeth Hovdhaugen; Jannecke Wiers-Jenssen Tidsskrift: Journal of International Students Abstract: In this paper, we investigated how internationally mobile students from Norway diverge from students in (...)

Are evaluative cultures national or global? A cross-national study on evaluative cultures in academic recruitment processes in Europe

Forfattere: Ingvild Reymert; Jens Jungblut; Siri B. Borlaug. Tidsskrift: Higher Education. Abstract: Studies on academic recruitment processes have demonstrated that universities evaluate candidates for research (...)

Alle publikasjoner og prosjekter innen Høyere utdanning

  • publikasjoner
  • prosjekter