Høyere utdanning

NIFU forsker på universiteter og høyskoler og deres virksomhet, organisering og styring, samt studenter og akademisk personale i høyere utdanning.

Forskningsområdet for høyere utdanning ledes av Jannecke Wiers-Jenssen.

Nyheter

Seminar 14. april: Hva skal et opptakssystem løse? Prinsipper og avveiinger

Hvilke problemer kan og skal et opptakssystem løse? Og hva gjør man når løsningen på et problem skaper et annet?

Konferanse 20. april: Internasjonal studentmobilitet ved et veiskille?

Hva påvirker studentstrømmene til og fra Norge? Og hvilket utbytte har studenter av opphold i utlandet?

Jannecke Wiers-Jenssen skal lede området for høyere utdanning

Etter noen års opphold på Senter for profesjonsstudier ved OsloMet returnerer forsker Jannecke Wiers-Jenssen til NIFU. – Jeg kommer tilbake til en annen arbeidsplass enn (...)

Utvalgte prosjekter

Kandidatundersøkelsen

NIFU har siden 1972 gjennomført spørreundersøkelser til personer som nylig har fullført utdanning fra universiteter og høyskoler. Kandidatundersøkelsen fokuserer på tilpasning til arbeidsmarkedet og synspunkter (...)

Forskningsprosjekt om bruk av digital teknologi i høyere utdanning (DIGITEK-HU)

På oppdrag for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sikt og NOKUT gjennomfører NIFU en undersøkelse om bruk av digital teknologi i høyere utdanning (DIGITEK-HU). (...)

Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape

Med støtte fra Forskningsrådets FINNUT-program skal NIFU i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer undersøke strukturreformen. Hensikten med reformen er å fremme generelle mål om (...)

Utvalgte publikasjoner

The (dis)integration of nursing students. Multiple transitions, fragmented integration and implications for retention

Forfatter(e): Rachel Sweetman, Elisabeth Hovdhaugen & Liz Thomas Tidsskrift: Tertiary Education and Management Sammendrag: There are widespread concerns about a shortage of nurses in society, making it vital to (...)

Differences in transition to the labour market across STEM graduates

Forfatter(e): Siv-Elisabeth Skjelbred & Kjersti Nesje Tidsskrift: Research in Comparative and International Education Sammendrag: This study compares the transition from education to work for Norwegian graduates with a (...)

Mobility for teacher students or teacher students for mobility? Unravelling policy discourses on international student mobility in the context of teacher education

Forfatter(e): Tea Dyred Pedersen Tidsskrift: European Educational Research Journal Sammendrag: Forming part of the efforts to internationalise European higher education, international student mobility has become a key activity (...)

Alle publikasjoner og prosjekter innen Høyere utdanning

  • publikasjoner
  • prosjekter