Høyere utdanning

NIFU forsker på universiteter og høyskoler og deres virksomhet, organisering og styring, samt studenter og akademisk personale i høyere utdanning.

Forskningsområdet for høyere utdanning ledes av Nicoline Frølich.

Nyheter

Internasjonale studenter bidrar positivt til læringsmiljø

Nye funn fra forskningsprosjektet MOBILITY viser at mobile studenter kan representere et positivt bidrag til læringsmiljøet.

Norske studenter fornøyd med studiekvaliteten i utlandet

En ny undersøkelse viser at de fleste norske studenter er fornøyde med kvaliteten på læresteder i utlandet, men det er variasjoner mellom studieregion og fagfelt.

Koronapandemien rammer skjevt, men ikke de med vedvarende utfordringer

Pandemien har skapt utfordringer for nyutdannede i arbeidsmarkedet, der enkelte er hardere rammet enn andre. – Mange er bekymret for sine karriereutsikter, sier NIFU-forsker.

Utvalgte prosjekter

Kandidatundersøkelsen

NIFU gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet spørreundersøkelser til nyutdannede personer fra universiteter og høgskoler (Kandidatundersøkelser). Undersøkelsen omhandler de nyutdannedes tilpasning på arbeidsmarkedet, og også  utdanningens (...)

Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape

Med støtte fra Forskningsrådets FINNUT-program skal NIFU i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer undersøke strukturreformen. Hensikten med reformen er å fremme generelle mål om (...)

International student mobility: drivers, patterns and impacts (MOBILITY)

Internasjonalisering studentmobilitet står høyt på den utdanningspolitiske agendaen i Norge. Det er lange tradisjoner for at nordmenn tar hele utdanning i utlandet, og det er (...)

Utvalgte publikasjoner

Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst

Forfattere: Nicoline Frølich; Jarle Trondal; Joakim Caspersen; Ingvild Reymert. Bok: Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. Abstract: Strukturmeldingen, som ble lagt frem våren (...)

Studieinnsats på lavere grad – hva kan Studiebarometeret fortelle oss?

Forfattere: Jannecke Wiers-Jenssen; Elisabeth Hovdhaugen. Tidsskrift: UNIPED. Abstract: Fra utdanningspolitisk hold oppfattes studenters tidsbruk i økende grad som en indikator på utdanningskvalitet. Denne artikkelen ser (...)

Leaving the windows open – økt mangel på IKT-sikkerhetskompetanse i Norge

Forfattere: Michael Spjelkavik Mark; Cathrine Edelhard Tømte; Terje Næss; Trude Røsdal. Tidsskrift: Norsk sosiologisk tidsskrift. Abstract: IKT-sikkerhet berører enkeltindivider, næringsliv, offentlig sektor, nasjonal infrastruktur og samfunnssikkerhet generelt. (...)

Alle publikasjoner og prosjekter innen Høyere utdanning

  • publikasjoner
  • prosjekter