Høyere utdanning

NIFU forsker på universiteter og høyskoler og deres virksomhet, organisering og styring, samt studenter og akademisk personale i høyere utdanning.

Forskningsområdet for høyere utdanning ledes av Nicoline Frølich.

Nyheter

Vellykket opplæringsprogram for barnevernstjenesten

Men intensjonene med programmet og deltakernes forventninger samsvarer ikke helt.

God dekning av kompetansebehov i barnevernstjenesten

Barnevernsansatte og barnevernsledere opplever kompetansen til å mestre arbeidsoppgavene i barnevernet som gjennomgående er god, men med enkelte variasjoner.

Akademiske karrierer i Europa

Har vi et godt akademisk karrieresystem i Norge? Får universiteter og høgskoler den kompetansen de trenger med dagens karrieresystem og stillingsstruktur? Hvordan bør de framtidige (...)

Utvalgte prosjekter

Kandidatundersøkelsen

NIFU har siden 1972 utført undersøkelser blant kandidater fra universiteter og høgskoler om deres tilpasning på arbeidsmarkedet (Kandidatundersøkelsen). Det innebærer bl.a. omfang av sysselsetting, arbeidsledighet, (...)

Arbeidsgiveres vurdering av kandidater med høyere utdanning

Prosjektets formål er å undersøke arbeidsgiveres erfaringer med nyutdannede med høyere utdanning eller fagskoleutdanning, samt deres rekrutteringsbehov for personer med slik utdanning. Det er særlig (...)

Kvalitet i høyere utdanning

Prosjektet er en forskningsbasert evaluering av kvalitet og kvalitetsarbeid i norsk høyere utdanning og basert på et samarbeid mellom IPED og NIFU, med sistnevnte som (...)

Utvalgte publikasjoner

Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK

NIFU Report 2018:4. The higher education sector is increasingly important to society and national economies. Recruitment to academic positions, academic career prospects, and working conditions (...)

Kompetanseutnyttelse blant mastere to–tre år etter eksamen : Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017

NIFU-rapport 2018:2. Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse blant personer som fullførte en mastergrad eller tilsvarende i 2014. De var utdannet i humanistiske og (...)

Massive, open, online, and national? A study of how national governments and institutions shape the development of MOOCs

Artikkel i tidsskriftet The International Review of Research in Open and Distributed Learning (IRRODL), vol. 18(5), 2017. Abstract: We explore interpretations of MOOCs around the globe (...)

Alle publikasjoner og prosjekter innen Høyere utdanning

  • publikasjoner
  • prosjekter