HU Forskingsseminar

HU forskningsseminar inviterer både norske og utenlandske forskere til å holde presentasjoner om aktuell forskning innen høyere utdanning. Seminarene omfatter både dagsaktuelle temaer men også mer dypgående diskusjoner om teoretisk og metodisk utvikling på feltet. Seminarene retter seg i hovedsak mot forskere med interesse for høyere utdanning.

For å melde deg på, send mail til Mari Elken.

Kommende seminarer

 

Avholdte seminarer

Ivar Bleiklie (UiB) «Professorstyre, partsstyre og lederstyre. Utviklingslinjer og intern variasjon i styringsformer ved UiB»
10.02.2020

Paul Ashwin (Lancaster University and CGHE) «Transforming university teaching»
10.09.2019

Peter Woelert (University of Melbourne) «The pervasive force of academic bureaucratization: An analysis of the use of ‘key selection criteria’ at Australian universities»
19.06.2019 – kl 14.00

Svein Kyvik (NIFU): «Evalueringen av høgskolereformen – 20 år senere»
20.02.2019 – kl 14.00

Jan Messel (OsloMet): «fra HiOA til OsloMet – veien til universitetsstatus»
16.01.2019 – kl 14.30

Jens Jungblut (UiO): «All different? All equal? differentiation of universities’ mission statements and excellence initiatives in Germany”
21.11.2018 – kl 14.00

Marte Mangset (SPS/OsloMet) «Contextually Bound Authoritative Knowledge: A Comparative Study of British, French and Norwegian Administrative Elites’ Merit and Skills»
14.02.2018

Martina Vukasovic (CHEGG, University of Ghent) «Researching stakeholder organizations in the knowledge policy domain»
13.09.2017

Jeroen Huisman (CHEGG, University of Ghent): «Policy analysis of structural reforms in higher education: processes and outcomes»
05.04.2017

Hilde Afdal (HiØ): «Research-based education – an exploration of interpretations in two professional higher education programmes»
09.03.2017

Nicole Tieben (University of Tübingen): «Should I stay or should I go? Destinations after higher education non-completion. The role of social background and pre-tertiary educational pathways»
16.02.2017

Jo Tondeur (Ghent University): «Moving forward with ICT in education: what makes the difference?»
15.12.2016

Lise Degn (Århus University): «Transforming identities in higher education – a case study of organisational change»
20.10.2016

Jens Christian Smeby (SPS/HiOA): «From Vocational to Professional Education»
22.09.2016