Spesialundersøkelser

Spesialundersøkelser gjennomføres om lag hvert annet år. Disse foretas vanligvis lengre tid etter eksamen, de senere årene har de blitt gjennomført 2-3 år etter eksamen. Disse undersøkelsene tar gjerne opp flere temaer enn halvtårsundersøkelsene og fokuserer som regel på bestemte grupper.

Eksempler på temaer:

Enkelte ganger inngår spesialundersøkelsene i større internasjonale undersøkelser. Blant annet bidro NIFU til pilotstudien til Eurograduate og var en del av REFLEX-studien.