Spesialundersøkelser

Spesialundersøkelser gjennomføres om lag hvert annet år. Disse foretas vanligvis lengre tid etter eksamen, for eksempel to, fire eller åtte år etter endt utdanning. Disse undersøkelsene tar gjerne opp flere temaer enn halvtårsundersøkelsene og fokuserer som regel på bestemte grupper. Eksempler på dette er norske studenter uteksaminert i utlandet, kandidater med innvandrerbakgrunn eller bestemte profesjonsgrupper som ingeniører eller lærere. Enkelte ganger inngår spesialundersøkelsene i større internasjonale undersøkelser.