Kompetanse og omstilling

NIFU forsker på arbeidslivets kompetansebehov og livslang læring, innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt omstilling til et mer bærekraftig samfunn.

Nyheter

NIFU oppretter eget område for kompetanse og omstilling

- At NIFUs nye område vil ha oppmerksomheten rettet spesielt mot kompetanse, omstilling og innovasjon, gjør at vi får synliggjort for oss selv og omgivelsene (...)

Artikkel: Offentlig FoU-støtte til foretak: betydningen av bistandstype og virkemiddelaktør

Nifu-forsker Pål Børing har, sammen med Michael Spjelkavik Mark, publisert en ny artikkel om FoU-støtte i FoU-sektorer.

Artikkel: Arbeidsplasslæring for en usikker fremtid

NIFU-forsker Dorothy Sutherland Olsen har skrevet et bokkapittel om arbeidsplasslæring, med utgangspunkt i intervjuer av HR-ledere i Norge.

Utvalgte prosjekter

Addressing climate change with innovation in the forest-based industry (Inno4Tree)

Norges nasjonale strategi for skogs- og trebasert industri har definert flere mål knyttet til økt bruk av tre i byggebransjen. Tre er et fornybart materiale (...)

Educating for the unforeseen

     Educating for the Unforeseen (EFU): Using educational science and innovation to prepare managers and employees to work with unforeseen events. Basic Research Project (...)

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis

How do different crises impact the pattern of innovation and why does it matter?  The RelinC project joined a growing literature to better appreciate how (...)

Utvalgte publikasjoner

Seniors and entrepreneurship: A review of earlier studies and discussion of networks linking seniors to start-ups

NIFU report 2022:10. Author:  Dorothy Sutherland Olsen. The aim of this report was to review literature on seniors and entrepreneurship, to discuss research findings and (...)

Framtidslaboratorium om kunstig intelligens

NIFU Innsikt 2022:8. Forfattere: Lina Ingeborgrud; Per Koch; Silje Marie Svartefoss. I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et halvdags fremtidslaboratorium om kunstig (...)

Virkemiddelapparatet, stiavhengighet og grønn omstilling

NIFU Innsikt 2022:7. Forfattere: Michael Spjelkavik Mark; Antje Klitkou. Norge har ambisiøse forpliktelser i klimapolitikken; i henhold til Parisavtalen må utslippene reduseres med minst 50 (...)

Alle publikasjoner og prosjekter innen Kompetanse og omstilling

  • publikasjoner
  • prosjekter