Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

14 des 2018

Bladet har tre oppslag om Plan S og åpen forskning. I dag er det også lagt ut et ekstra intervju som gir et innblikk i hva UNIT tenker om saken. Det er også bred dekning av Forskningsrådets forslag til ny instituttpolitikk og den nye langtidsplanen for forskning.

Les mer
27 nov 2018

Tidligere forskning har først og fremst undersøkt økt lærertetthet i betydningen redusert klassestørrelse, men det finnes andre måter å utnytte økte lærerressurser. Et alternativ er å øke antallet lærere som deler på undervisningen i utvalgte fag.

Les mer
27 nov 2018

Språkrådets framtidsutval omtaler i en ny rapport de viktigste innsatsområdene for å sikre at norsk språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk står sterkt på alle samfunnsområder også i framtiden.

Les mer