Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

18 okt 2018

Med et helsevesen i stadig endring øker fokuset på forskningskompetanse i sykepleiefaget. Sykepleiere med doktorgrad anses som sentralt både for utvikling av klinisk praksis og utdanning. Samtidig viser resultater fra en ny kartlegging at det er et stort rekrutteringsbehov i Norge.

Les mer
12 okt 2018

Forskning viser at gutter er overrepresentert i flere negative statistikker i utdanningsløpet. Samtidig ble det påvist stabile kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner i favør av jenter over tid, noe som strider imot oppfatningen om økende kjønnsforskjeller.

Les mer
3 okt 2018

Til tross for at høyrere utdanning i Norge og internasjonalt har gjennomgått flere reformer de siste tiårene, viser resultater at strukturelle endringer på systemnivå ikke har hatt den største påvirkningen på mikronivå blant utdanningsinstitusjonene.

Les mer
28 sep 2018

Instituttsektoren står for ca. 20 prosent av forskning og utvikling i Norge. Regjeringen har varslet en samlet vurdering av forskningsinstituttenes rolle i det norske systemet. I den forbindelse har NIFU gjennomført en komparativ analyse av instituttsektorens rolle i ulike europeiske land.

Les mer