Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

20 okt 2021

Sammen med forskere i Belgia og Kina har Gunnar Sivertsen ved NIFU nylig publisert en artikkel om kjønnsforskjeller blant forskere i hva slags forskning de engasjerer seg i og hvilken oppmerksomhet de får.

Les mer
12 okt 2021

Sjette kapittel i Indikatorrapporten 2021 er publisert. Det handler om norsk vitenskapelig publisering og sitering i et internasjonalt og nasjonalt komparativt perspektiv. Nye data om COVID-forskningen inngår også.

Les mer
1 okt 2021

Fysiofondets program for fysioterapi i primærhelsetjenesten – FYSIOPRIM har knyttet sammen forskning i fysioterapi og klinisk praksis. NIFU har evaluert satsingen som har pågått fra 2010 til 2020 og konkludert med at arbeidet har kommet et godt stykke på vei, men anbefaler Fondet en ny runde med prioritert satsing som bidrag til videre utvikling av kompetanse for enda bedre klinisk praksis og helhetlig pasientforløp.

Les mer
24 sep 2021

Elisabeth Hovdhaugen (NIFU) og Lars Ulriksen (Københavns universitet) har publisert en artikkel om overgangen fra laveregradsutdanning til mastergrad. Studien ser både på organisatoriske aspekter ved utdanning, og på grunner som studentene oppgir for å fortsette å studere.

Les mer