Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

13 jun 2018

Holdninger knyttet til miljøsaken er med på å skape symbolske skillelinjer mellom klasser. Men den miljøbevisste middelklassen nedtoner forskjeller med meningsmotstandere i sosiale møter, ofte motivert ut ifra et ønske om å ikke skade miljøsaken de brenner for.

Les mer
11 jun 2018

Til tross for uforutsigbarheter i forbindelse med utprøving og innføring av ny teknologi i skolen, kan prosjekterfaring vise til enkelte mønstre og avgjørende faktorer. Disse kan være nyttige i arbeidet med nye, fremtidige prosjekter.

Les mer
30 Mai 2018

I en bred evaluering av forskningsmiljøer som forsker på utdanning i Norge, kommer NIFU best ut. – Jeg er stolt av at evalueringen gir oss topp-skåre både på vitenskapelig kvalitet og samfunnseffekter, sier direktør Sveinung Skule.

Les mer