Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

17 aug 2018

Til tross for at de nordiske landene er interessante eksempler for komparative studier av utdanningssystem, er det begrenset med engelskspråklig litteratur om fag- og yrkesopplæring i Norden. Et fireårig forskningsprosjekt i de nordiske landene har resultert i to nye bøker på forlaget Routledge om emnet, med bidrag fra NIFU-forsker Håkon Høst.

Les mer
16 aug 2018

Elitens avkom har høyere sannsynlighet for selv å ende opp i eliteposisjoner enn de som ikke har elitebakgrunn – selv om skolesystemet har et eksplisitt mål om å utjevne slike forskjeller. Vellykket forvaltning av kulturell kapital er en sentral del av denne prosessen. På prestisjetunge Oslo katedralskole er en «nerdete» dyrking av klassisk dannelseskultur en sentral del av selvidentiteten.

Les mer
13 aug 2018

Hovedtiltakene i strategien Språkløyper virker i tråd med intensjonen, og fører til økt kompetanse og høyere prioritering av arbeidet med språk-, lese- og skriveferdigheter i kommunene.

Les mer
29 jul 2018

En ny rapport påpeker at arbeidslivet etterspør høy språkkompetanse og norsk fagspråk. Likevel får dette samfunnsbehovet mindre oppmerksomhet enn utdanningspolitiske mål om å internasjonalisere norsk høyere utdanning.

Les mer
28 jun 2018

Et forsøk viser at det ikke er forskjeller i standpunktkarakterer mellom elever som har deltatt i forsøk med færre halvårskarakterer i norsk, og elever som ikke har deltatt i forsøket.

Les mer