Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

14 jan 2022

Omfanget av norsk forbruksforskning tilsvarer 1 prosent av norsk samfunnsforskning. Forskerne finner fem hovedtemaer: bærekraft, ulike forbruksarenaer, forbrukernes økonomi, rettigheter og juss, og forbrukerpolitikk.

Les mer
6 jan 2022

Å forbedre barn og unges kompetanse i realfag har vært et sentralt mål i «Tett på realfag»-strategien. - Vi finner ingen økt interesse eller motivasjon for realfag, forteller forsker ved NIFU Berit Lødding.

Les mer