Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

26 jun 2019

NIFU skal bidra til evalueringen av ordningen Sentre for fremragende forskning (SFF) – Forskningsrådets fremste virkemiddel for å støtte opp om ledende forskningsmiljøer.

Les mer
26 jun 2019

Beregninger fra NIFU viser at velferdsrelatert forskning og utvikling utgjør 4 prosent av all forskning ved norske universiteter, høgskoler og institutter. Velferdsforskningen brukes og får betydning for velferdssamfunnet, men mye av påvirkningen skjer over tid og gjennom indirekte bruk av kunnskapen.

Les mer
21 jun 2019

Det er positive forventninger til fusjonsprosessen ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Implementering av campusovergripende fakulteter og institutter, ingen stedlig ledelse og store geografiske avstander byr imidlertid på visse utfordringer.

Les mer