Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

27 nov 2020

Flere studier har undersøkt hvordan forskere evalueres i ansettelsesprosesser, men det finnes få sammenlikninger på tvers av land. En ny artikkel sammenlikner derimot rekrutteringsprosesser i fem forskjellige land.

Les mer
27 nov 2020

Siden 2004 har Polen vært et av de største eksportlandene av faglært arbeidskraft til Vest-Europa. Nye funn viser at store aktører i landet har satset mer på fagopplæring, til tross for massiv emigrasjon, mens mindre selskaper søker kortsiktige løsninger med ufaglært arbeidskraft.

Les mer
25 nov 2020

NIFU har publisert statistikk på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019 for både universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.

Les mer
24 nov 2020

I høst arrangerte NIFU og TIK-senteret en foresight-øvelse om utfordringer knyttet til forebygging og reduksjon av matsvinn. Oppsummeringen ligger nå tilgjengelig i et NIFU-notat.

Les mer