Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

9 apr 2018

Det store omfanget av deltakelse i Kompetanse for mangfold kombinert med knapphet på tid synes å ha gått på bekostning av lokal forankring, tid til forberedelser, fordypning, refleksjon og omsetting av ny kunnskap i praktisk arbeid.

Les mer
19 Mar 2018

Forskningslederen har faglig lederansvar og personalansvar for FoU-statistikk og indikatorer, som er ett av fire fagområder ved NIFU.

Les mer
12 Mar 2018

I en bred evaluering av forskningsmiljøer som forsker på utdanning i Norge, kommer NIFU best ut. – Jeg er stolt av at evalueringen gir oss topp-skåre både på vitenskapelig kvalitet og samfunnseffekter, sier direktør Sveinung Skule.

Les mer