Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

17 okt 2017

Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 63,5 milliarder kroner. I løpende priser gir dette en økning i FoU-innsatsen på om lag 3,3 milliarder fra 2015, tilsvarende 5,5 prosent. FoU-utgiftenes andel av BNP øker fra 1,93 til 2,04 prosent.

Les mer
13 okt 2017

NIFU søker forskere til fagmiljø som kombinerer sterk relevansorientering med solid vitenskapelig kvalitet. Vi jobber tverrfaglig og teambasert, i nært samarbeid med et stort nettverk av forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer
11 okt 2017

Selv om renovasjonsselskapene Veireno og RenoNorden gikk konkurs, betyr ikke det at vi bør skrote private aktører i avfallsbransjen. En studie viser at private og offentlige aktører utfyller hverandre og bidrar til mer innovasjon.

Les mer