Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

25 nov 2022

I NIFU Innsikt 2022:11 undersøker vi hvorvidt statlige forvaltningsorganer driver eget forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). NIFU undersøker omfanget av, og drøfter grunner til, at statlig forvaltning utfører FoU internt.

Les mer
8 nov 2022

En ny analyse fra NIFU i samarbeid med SSB søker å klargjøre sider ved forholdet mellom forskningspolitikk og forskningsbudsjett, som i liten grad har vært framme når vekst i forskningsbevilgningene diskuteres.

Les mer