Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

23 apr 2021

Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2019 viser at helse og omsorg og energi er de største FoU-områdene med henholdsvis 12 og 11 milliarder kroner i driftsutgifter til FoU.

Les mer
16 apr 2021

Lærere opplever at lærerspesialistutdanningen gir godt utbytte. Studenter anser arbeidskravene som relevante og kompetanseutviklende. Samtidig etterlyses verktøy for å skape endringsprosesser i skolen.

Les mer
13 apr 2021

NIFU og NOKUT har i år (som ved forrige undersøkelse i 2017) slått sammen Tidsbruksundersøkelsen og Underviserundersøkelsen. Kvaliteten på undersøkelsene avhenger av høy svarprosent, og vi håper at mange setter av tid til å svare.

Les mer