8 apr 2019

11 milliarder i FoU-ressurser til helse og omsorg

Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2017 viser at helse og omsorg var det største tematiske området med en ressursinnsats til FoU på litt over 11 milliarder kroner, etterfulgt av energi med nærmere 10 milliarder kroner.

Blant teknologiområdene dominerte FoU innenfor IKT med en ressursinnsats på 18 milliarder kroner i 2017.

Les mer om tematiske FoU-områder 2017.

Tallene finner du i NIFUs FoU-statistikkbank (nasjonal FoU-statistikk/alle sektorer/tematiske områder).

For mer informasjon, kontakt:
Kaja Wendt, seniorrådgiver
kaja.wendt@nifu.no
996 31 554