7 des 2017

2017 Report on Science & Technology Indicators for Norway

Den engelske utgaven av Indikatorrapporten 2017 er publisert.

Indikatorrapporten gir en oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet i form av figurer, tabeller og analyser. Rapporten har 20-årsjubileum og ble lansert 19. oktober 2017. Nå er den engelske utgaven publisert og kan leses her.