12 jun 2019

NIFU 50 år: Lange linjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken

I 50 år har NIFU gjennom statistikk, utredninger og forskning bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Det markeres med jubileumskonferanse fredag 14. juni 2019 på DOGA i Oslo.

I år er det 50 år siden NIFU ble formelt etablert. Siden da har instituttet gjennom forskning, statistikk og indikatorer, utredninger og analyser bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk.

NIFU er i dag et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en ideell stiftelse. Instituttets forskning omfatter hele det kunnskapspolitiske området – fra barnehage og grunnopplæring via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Instituttet har nasjonalt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU- og innovasjonssystemet.

Fredag 14. juni markeres jubileet med konferansen «Lange linjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken» på DOGA i Oslo. Her kan du se programmet.

For informasjon, kontakt:
Andreas Hardhaug Olsen, kommunikasjonsrådgiver
(+47) 41 66 20 86
andreas@nifu.no