18 Mai 2021

77 milliarder kroner på FoU i 2019

Kapitlet om den nasjonale FoU-aktiviteten i Indikatorrapporten 2021 er nå publisert.

I 2019 ble det i Norge brukt nær 77 milliarder kroner på FoU. De siste årene har veksten vært høyest i næringslivet og universitets- og høgskolesektoren. Dersom vi ser på fylkene, er det Oslo, Viken og Trøndelag som har høyest FoU-aktivitet. Les mer her.