22 okt 2021

78 milliarder til FoU i 2020

Foreløpige tall for 2020 viser at Norge brukte over 78 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) og ny FoU-andel av BNP ligger på 2,3 prosent.

I faste priser gir de foreløpige tallene for 2020 tilnærmet nullvekst i FoU-utgiftene. Samtidig øker FoU-utgiftenes andel av BNP som følge av en nedgang i BNP. Både FoU-tallene, indeksene og BNP-anslaget er foreløpige størrelser.

Les nyhetsbrevet her og nærmere om FoU i næringslivet her.