1 okt 2018

Åpent R-QUEST-seminar 24. oktober: Forskningsetikk og kvalitet – henger de sammen i praksis?

Bidrar fokus på publisering i topptidsskrifter og jakt på høye siteringstall til brudd på normer for vitenskapelig praksis?

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid: 
24. oktober 2018, kl. 14:00-15:30

Velkommen til åpent seminar på NIFU. Professor Jesper W. Schneider innleder til debatt om forskningsetikk og kvalitet. Han tar utgangspunkt i den internasjonale integritetsdebatten, spesielt utfordringene omkring reproduserbarhet, falske positive resultater og tvilsom forskningspraksis, og knytter dette mot diskusjonen om forskningskvalitet. Et sentralt spørsmål er om fokus på publisering i topptidsskrifter og jakt på høye siteringstall bidrar til brudd på normer for vitenskapelig praksis.

Schneider er professor ved Aarhus Universitet/Dansk Center for Forskningsanalyse og tilknyttet R-QUEST. Han arbeider med bibliometri og evaluering, og leder for tiden forskningsprosjektet «PRINT: Practices, Perceptions, and Patterns of Research Integrity»

  • Innledning v/ Jesper Schneider
  • Kommentarer og diskusjon

Meld deg på! (Påmeldingsfrist mandag 22. oktober kl 20.00.)

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86