7 jun 2013

Arbeidslivet – et bedre alternativ for skoletrøtt ungdom?

NIFU-forsker Håkon Høst spør i en artikkel om arbeidslivet kan være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer.

I siste nummer av Søkelys på arbeidslivet har Håkon Høst en artikkel om forsøket med praksisbrev. Forsøket gikk ut på å la ungdom med lav skolemotivasjon, mye fravær og svake karakterer få begynne i arbeid som 16-åringer, samtidig med at de gikk i skole en dag i uka.

Resultatene var svært gode. De aller fleste av ungdommene gjennomførte den toårige praksisbrevperioden, og flertallet fikk deretter ordinær lærekontrakt i bedrift lik at de kunne fortsette sin fagarbeiderutdanning.

Artikkelen diskuterer lærdommene man kan trekke, og peker på at det entydige funnet er at praksis, først og fremst gjennom arbeid i en bedrift var det som bidro til at motivasjonen økte og ungdommene hevet seg både praktisk og teoretisk. Aller best gikk det der forsøket kunne trekke på fagopplæringen og dens sterke opplæringskultur.

Les artikkelen her.

For nærmere informasjon, kontakt
Håkon Høst, forsker II, Studier av grunnopplæring
haakon.host@nifu.no
(+47) 22 59 51 40