9 jun 2022

Følg Årskonferansen på stream her! Klima og bærekraft i forskning og utdanning

Velkommen til NIFUs årskonferanse 2022!

Tid: Fredag 10. juni 2022, kl. 14.00-16.30

I år vil temaet være klima og bærekraft. Målet om å bli et lavutslippsland innen 2050 – «det grønne skiftet» – reiser en rekke spørsmål relatert til forskning, innovasjon og utdanning.

Hva vet vi om norsk klimaforsknings vitenskapelige og samfunnsmessige påvirkning? Er norsk innovasjonspolitikk rettet mot utfasing av olje og gass, og mot å utvikle andre eksportnæringer? Skal staten eller høyere utdannings-institusjoner pålegge bærekraft som tema i utdanning og faglig virksomhet? Hvordan skal i så fall et slikt krav balanseres mot de faglige ansattes akademiske frihet? Hvilke utfordringer står lærerne overfor i undervisning om bærekraftig utvikling?

Konferansen er inndelt i fire sekvenser:

  • Del 1: Hvilken rolle har Norge? Bidrag til klimaforskning

Hvilken rolle spiller Norge i utvikling av global klimaforskning? Møt seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning Bjørn Samset, forsker ved NIFU Gunnar Sivertsen og forskningsleder ved NIFU Espen Solberg.

  • Del 2: Løser vi utfordringene? En virkemiddelanalyse

Er virkemidlene i norsk forsknings- og innovasjonspolitikk innrettet godt nok til å løse utfordringene som følger fra klimaendringene? Møt økonom i Civita Lars Peder Nordbakken, journalist i Morgenbladet Maria Reinertsen, bærekraftsdirektør i Aker Offshore Wind Ingrid Lomelde, forsker ved NIFU Håkon Endresen Normann og forskningsleder ved NIFU Espen Solberg.

  • Del 3: Styre eller bli styrt? Universitets- og høgskolesektorens bidrag til bærekraftig omstilling

Er bærekraftig omstilling et honnørord uten substans, eller har institusjonene egne og konkrete strategier? Skal staten bruke universiteter og høgskoler for å fremskynde det grønne skiftet? Møt styreleder for Universitets- og høgskolerådet Sunniva Whittaker, rektor ved NMBU Curt Rice, forsker ved NIFU Fride Flobakk-Sitter og fungerende forskningsleder ved NIFU Mari Elken

  • Del 4: Hvordan lære om bærekraft? Kritisk tenkning og bærekraft i skolen

Hva skal elevene lære om det grønne skiftet på skolen, og hva er formålet med å undervise om bærekraft? Møt førsteamanuensis ved Naturfagsenteret Eldri Scheie, førsteamanuensis Elin Sæther ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, forsker ved NIFU Stephan Daus og forskningsleder ved NIFU Roger André Federici.

Arrangementet er fulltegnet. Spørsmål? Ring NIFUs sentralbord (+47) 22 59 51 00.