12 apr 2022

Årskonferansen 2022: Klima og bærekraft i forskning og utdanning

Velkommen til NIFUs årskonferanse 2022!

Tid: Fredag 10. juni 2022, kl. 14.00-16.30

I år vil temaet være klima og bærekraft. Målet om å bli et lavutslippsland innen 2050 – «det grønne skiftet» – reiser en rekke spørsmål relatert til forskning, innovasjon og utdanning.

Hva vet vi om norsk klimaforsknings vitenskapelige og samfunnsmessige påvirkning? Er norsk innovasjonspolitikk rettet mot utfasing av olje og gass, og mot å utvikle andre eksportnæringer? Skal staten eller høyere utdannings-institusjoner pålegge bærekraft som tema i utdanning og faglig virksomhet? Hvordan skal i så fall et slikt krav balanseres mot de faglige ansattes akademiske frihet? Hvilke utfordringer står lærerne overfor i undervisning om bærekraftig utvikling?

Konferansen er inndelt i fire sekvenser:

  • Del 1: Hvilken rolle har Norge? Bidrag til klimaforskning

Hvilken rolle spiller Norge i utvikling av global klimaforskning?

  • Del 2: Løser vi utfordringene? En virkemiddelanalyse

Er virkemidlene i norsk forsknings- og innovasjonspolitikk innrettet godt nok til å løse utfordringene som følger fra klimaendringene?

  • Del 3: Styre eller bli styrt? Universitets- og høgskolesektorens bidrag til bærekraftig omstilling

Er bærekraftig omstilling et honnørord uten substans, eller har institusjonene egne og konkrete strategier? Skal staten bruke universiteter og høgskoler for å fremskynde det grønne skiftet? Møt styreleder for Universitets- og høgskolerådet Sunniva Whittaker og rektor ved NMBU Curt Rice.

  • Del 4: Hvordan lære om bærekraft? Kritisk tenkning og bærekraft i skolen

Hva skal elevene lære om det grønne skiftet på skolen, og hva er formålet med å undervise om bærekraft? Møt førsteamanuensis ved Naturfagsenteret Eldri Scheie og førsteamanuensis Elin Sæther ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Hold av datoen! Årskonferansen vil kunne følges via strømming.

Meld deg på digital konferanse her.

Programmet oppdateres fortløpende.