27 apr 2023

Artikkel: Elever får bedre karakterer med fritt skolevalg

Elever fra fylker som innfører fritt skolevalg gjør det bedre på slutteksamen i tiende, men kun dersom de har nok videregående skoler å velge mellom.

I en ny artikkel i Economics of Education Review ser NIFU-forsker Andreas Østbø Fidjeland på hvordan elever fra fylker som innfører fritt skolevalg gjør det på eksamen i forhold til de som ikke har det, ved å bruke regionale forskjeller i opptakssystemet til videregående skole i Norge.

Studien viser at de som har et reelt skolevalg, definert av Fidjeland som minst tre videregående skoler innenfor en rimelig reisevei, forbedrer karakterene ved siste eksamen i tiende klasse med fire til seks prosent av et standardavvik. Karakterforbedringen er derimot ikke markant der elevene har fritt skolevalg, men kun har en eller to skoler innenfor en rimelig reisevei.

Fidjeland finner heller ingen forskjeller i denne effekten når det kommer til sosioøkonomisk bakgrunn, kjønn eller fag. Dette står i kontrast til tidligere forskning som ofte finner en segregerende effekt ved fritt skolevalg.

Et viktig spørsmål er imidlertid om karakterene kun er et resultat av at elevene tar eksamenen mer seriøst eller om fritt skolevalg gir bedre læringsinnsats over tid? Studien viser at også prestasjonene på nasjonale prøver er bedre i fylkene som innfører fritt skolevalg, noe som kan bety at karakterene er et resultat av en vedvarende læringsinnsats – ikke kun en innsats rett før slutteksamenen.

Funnene i denne studien er derfor veldig relevante for politiske beslutninger rundt fritt skolevalg, da den viser at karakterbasert opptak faktisk kan ha positive implikasjoner for vedvarende læringsinnsats hos elever dersom de opplever at karakterene kan gi dem flere valgmuligheter på videregående.

Hvilke elever som påvirkes mest av disse insentivene og hvorvidt fordelene veier opp for ulempene ved ekstern motivasjon, som eksempelvis økt stress, må undersøkes videre.

Les artikkelen her: Using high-stakes grades to incentivize learning

For mer informasjon, kontakt:
Andreas Østbø Fidjeland, forsker 2
andreas.fidjeland@nifu.no
(+47) 984 69 293