23 Mai 2023

Artikkel: Et ustabilt energisystem i Europa

NIFU-forsker Antje Klitkou har, sammen med forskerne Przemysław Pluciński, Mariusz Baranowski og Ilona Otto M., skrevet en ny artikkel i tidsskriftet Energy Research and Social Science, om energiulikheter i et skiftende Europa.

Artikkelen gir innsikt i det komplekse problemet om energiulikheter i sammenheng med den russiske invasjonen av Ukraina. Krigen resulterte i tap av stabilitet i Europas energisystem og økte sosiale problemer og vanskeligheter med å nå målene for en bærekraftig energiomstilling.

Perspektivet som presenteres av forskerne, etterlyser et bredere rammeverk for å analysere energiulikheter. De foreslår et rammeverk der spesifikke tilfeller av energiomstillinger – i Norge, Tyskland og Polen – blir undersøkt. Disse landene representerer tre ulike energisystemer og sosioøkonomiske systemer, og de står overfor ulike utfordringer.

Til tross for disse forskjellene, viser krigsutbruddet behovet for en felles politisk agenda for å unngå negative følger, som for eksempel sosiale samhørighetskriser. Forskerne argumenterer derfor for at europeisk solidaritet, energirettferdighet og koherent politikk er forutsetninger hvis målene om klimanøytralitet, energistabilitet og et rettferdig energisystem skal nås i hvert enkelt land og i Europa som helhet.

Les artikkelen her: Calling energy inequalities into the transition agenda

For mer informasjon, kontakt: 
Antje Klitkou, forsker 1
antje.klitkou@nifu.no
(+47) 960 94 013