10 Mai 2023

Artikkel: Flere søker seg til masterstudier i økonomiske nedgangstider

Dette viser en ny vitenskapelig artikkel skrevet av NIFU-forskerne Marte E.S. Ulvestad og Siv-Elisabeth Skjelbred, publisert i tidsskriftet Economics of Education Review.

I økonomiske nedgangstider blir arbeidsmarkedet presset, noe som kan få negative utfall for nyutdannede. Ved bruk av informasjon om bachelorutdannedes søknad og oppmøte til masterstudier over en lang tidsperiode, undersøker forskerne hvordan økonomiske nedgangstider påvirker valget av videre studier etter bachelor.

De finner at flere bachelorstudenter søker seg til masterstudier i økonomiske nedgangstider, og at dette gjelder både for menn og kvinner.

Ulvestad og Skjelbred peker på at det er viktig å undersøke villigheten til og mulighetene for å fortsette med studier i nedgangstider, fordi tidligere forskning viser at de som fullfører utdanning i økonomiske nedgangstider, er mer utsatt for arbeidsledighet, også i et lengre tidsperspektiv. I tillegg viser forskning at en dårlig start på karrieren grunnet økonomiske nedgangstider fører til lavere lønn, noe som kan vedvare opptil ti år etter fullført utdanning.

Et interessant funn i denne artikkelen er at bachelorstudentene som valgte å ta en master på grunn av de økonomiske forholdene, hadde lavere karaktersnitt enn de som valgte å fortsette med masterstudiet av andre grunner.

Ulvestad og Skjelbred skriver at en forklaring på dette kan være at de med lavere karaktersnitt er mer utsatt for de negative konsekvensene av å bli uteksaminert i nedgangstider. En annen grunn kan være at de med lavere karakterer i større grad mangler motivasjon til å fortsette studiene når arbeidsmarkedet er godt, men at de i større grad blir drevet til å ta mer utdanning i økonomiske nedgangstider.

Les artikkelen her: Escaping into a master’s degree in times of crisis? Master’s degree applications and enrolment over the business cycle

For mer informasjon, kontakt:
Marte E. S. Ulvestad, forsker 2
marte.eline.ulvestad@nifu.no
+4799458530