7 apr 2022

Artikkel: Forskning på sosial praksis vil gi nyttig innsikt for utvikling av bærekraftpolitikk

I en ny artikkel publisert i tidsskriftet Sustainable Production and Consumption har blant andre NIFUs Antje Klitkou og Lina Ingeborgrud analysert sammenhengen mellom ulike former for sosial praksis.

Målet med analysen er å få forståelse for om og hvordan litteraturen som tar i bruk sosial praksisteori forholder seg til sammenhengene mellom praksisene, og hvordan den relateres til spørsmål om bærekraftige overganger.

Klitkou, Ingeborgrud og de andre artikkelforfatterne foreslår et rammeverk som behandler arbeid, bosituasjon, mobilitet, spising og fritid som tett sammenvevd – praksiser som ikke kan endres uavhengig av hverandre.

Som analysen viser, bidrar en slik innramming også til bedre forståelse av dynamikken i transformative endringsprosesser. Større bærekraft kan ikke oppnås alene med hjelp av teknologiske løsninger eller endringer i individuell atferd, men krever omfattende inngrep i interaksjon mellom praksiser.

Dette er sentralt for å forstå utviklingen av offentlige politiske inngrep som skal øke bærekraft. Gjennomgangen viser at forskning på sammenhengen mellom ulike praksisfelt har stor verdi, selv om enkelte områder fortsatt ser ut til å være noe neglisjert.

Artikkelen «The interconnected dynamics of social practices and their implications for transformative change: A review» kan leses her.

For nærmere informasjon, kontakt
Antje Klitkou, forsker 1, Studier av forskning og innovasjon
antje.klitkou@nifu.no
(+47) 960 94 013