7 sep 2022

Artikkel: Hvordan håndterer evnerike elever kjedsomhet i skolen?

NIFU-forsker Jørgen Smedsrud har sammen med Anders Nordahl-Hansen (Høgskolen i Østfold) og Ella Idsøe (Naturfagsenteret) skrevet i Frontiers in Psychology om hvordan evnerike elever i matematikk opplever lærernes faglige og pedagogiske kompetanse, og på hvilke måter elevene håndterer kjedsomhet i skolen.

Resultatene er basert på 11 kvalitative intervjuer med evnerike elever i matematikk, i aldersspennet 16 til 19 år. De har fått muligheten til å ta matematikk på et høyere klassetrinn ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon. I Norge er det å hoppe over et klassetrinn en vanlig måte å imøtekomme læringsbehovene hos evnerike elever.

Tidligere forskning viser at evnerike elever har større sjanse for å oppleve kjedsomhet i skolen. Dette kan komme av for lite faglig utfordring og dårlig tilrettelegging fra lærerne.

I denne artikkelen undersøker forskerne hvordan elevene har opplevd faglig tilrettelegging fra tidligere lærere.

Studien viser at elevene ofte fikk vanskeligere spørsmål etter fullførte oppgaver, men at de sjelden fikk veiledning fra læreren i hvordan de skulle gjennomføre dem. Forskerne bak artikkelen legger vekt på at evnerike elever også trenger veiledning og støtte i møte med nye faglige utfordringer.

Elevene opplevde også at lærere med mindre faglig kompetanse ikke gjenkjente kreative svar. En faglig sterk lærer vet at det finnes flere løsninger på samme spørsmål. Elevene opplevde imidlertid at lærerne hadde bedre faglig kompetanse ved høyere klassetrinn.

Mangelen på akademiske utfordringer kan føre til kjedsomhet, og dette kan ha negative konsekvenser på elevenes læringsutbytte. Elevene forteller om kjedsomhet knyttet til repetisjon, tempo og dybde. Informantene hadde imidlertid ikke utviklet langvarige vansker i skolen på grunn av kjedsomhet.

Forskerne konkluderer med at ved å styrke fremtidige matematikklæreres faglige og pedagogiske kunnskaper kan vi bidra til at flere elevers faglige behov blir møtt.

Les artikkelen her: Mathematically Gifted Students’ Experience With Their Teachers’ Mathematical Competence and Boredom in School: A Qualitative Interview Study

For mer informasjon, kontakt:
Jørgen Smedsrud, forsker 2
jorgen.smedsrud@nifu.no
(+47) 957 33 480