29 jun 2022

Artikkel: Internasjonalisering av akademia påvirker kjønnsbalansen positivt

Kaja Wendt, Hebe Gunnes og Dag W. Aksnes har publisert en artikkel i Scientometrics om internasjonalisering og kjønnsbalanse i akademia.

I artikkelen undersøker de tre forfatterne hvilken innflytelse internasjonal rekruttering av forskere har på kjønnsbalansen i toppstillinger i norsk akademia. Forekomsten av internasjonal rekruttering varierer betydelig mellom fagområder og er spesielt utbredt innen teknologiske fag. Dette er også det feltet hvor kjønnsbalansen er skjevest.

Forfatterne konkluderer med at internasjonal migrasjon bidrar positivt til kjønnsbalansen i norsk akademia innenfor de fleste fagfeltene som er analysert. I analysen er data fra Forskerpersonalregisteret koblet til befolkningsstatistikk fra SSB.

Les artikkelen «International migration of researchers and gender imbalance in academia—the case of Norway» her.

For mer informasjon, kontakt:
Kaja Wendt, seniorrådgiver
kaja.wendt@ssb.no
(+47) 996 31 554