18 apr 2023

Hvilken kompetanse er særlig viktig for en grønn omstilling?  

En gjennomgang av forskningslitteratur og arbeidslivets kompetansebehov knyttet til miljø- og klimautfordringer.

Gjennom statistikk, intervjuer og en omfattende spørreundersøkelse har NIFU avdekket et stort behov for teknisk kompetanse, særlig innen IKT og elektrofag.  

«Kompetanse for grønn omstilling» (NIFU-rapport 2023:5)

For mer informasjon, kontakt:
Håkon Endresen Normann, forsker 2, stedfortredende forskningsleder
Tlf. 951 42 524
hakon.endresen.normann@nifu.no