31 okt 2022

Artikkel: Offentlig FoU-støtte til foretak: betydningen av bistandstype og virkemiddelaktør

Nifu-forsker Pål Børing har, sammen med Michael Spjelkavik Mark, publisert en ny artikkel om FoU-støtte i FoU-sektorer.

Denne artikkelen er publisert  i International Review of Applied Economics, og undersøker hvordan offentlig FoU-støtte til foretak i ulike FoU-sektorer avhenger av bistandstype og virkemiddelaktør.

Forskerne tar utgangspunkt i et spørsmål om hvorvidt dette støttebeløpet øker eller avtar med antall bistandstyper og virkemiddelaktører i hver sektor.

I artikkelen brukes paneldata over norske foretak i følgende fire FoU-sektorer: universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren, helseforetak, og næringslivet.

Hovedfunnene er at regresjonsberegninger viser at støttebeløpet øker med antall virkemiddelaktører (det vil si: jo flere virkemiddelaktører, jo høyere støttebeløp) i alle fire sektorer. Støttebeløpet øker også med antall bistandstyper i næringslivet. Sammenhengen mellom støttebeløp og bistandstype er derimot ikke signifikant i hver av de tre andre sektorene.

Les artikkelen her:  Public R&D support to enterprises in four R&D sectors: the mix of types of aid and policy agencies

For mer informasjon, kontakt:
Pål Børing, forsker 2
paal.boring@nifu.no
(+47) 413 05 854