15 des 2021

Artikkel: Omstilling vektlegges i politiske strategier, men ikke i de faktiske virkemidlene

Forskere anbefaler i ny artikkel å forsøke nye og mer omstillingsorienterte politiske virkemidler for en bærekraftig bioøkonomi.

Lisa Scordato og Markus Bugge ved NIFU har sammen med Teis Hansen ved Universitet i København, Anne Tanner ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Olav Wicken (pensjonist og tidligere professor) ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo, publisert artikkelen i Science and Public Policy.

Forskerne undersøker innovasjonspolitiske strategier og virkemidler for å utvikle bærekraftige bioøkonomier i fire nordiske land: Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Artikkelen «Walking the talk? Innovation policy approaches to unleash the transformative potentials of the Nordic bioeconomy» bygger på en gjennomgang av litteratur og rapporter samt intervjuer med policy-eksperter i de fire landene.

Noen hovedfunn:

  • Selv om politiske strategier og planer er opptatt av å møte samfunnsutfordringer og bidra til fremtidsrettet omstilling, er virkemidlene satt til å løse gårdagens politiske mål (økte bevilgninger til FoU, økonomisk vekst, løse markedssvikt)
  • Bioøkonomiske virkemidler karakteriseres i hovedsak av en lineær forståelse av innovasjon, spesielt i Norge
  • Omstillingsrettede innovasjonsinnsatser forekommer i alle land, men de er lite samstemte

For mer informasjon, kontakt
Lisa Scordato, seniorrådgiver, forskning og innovasjon
lisa.scordato@nifu.no
(+47) 454 30 775