21 des 2021

Artikkel: Sosial bakgrunn størst innvirkning på om eleven er i studieforberedende eller yrkesfaglig program i 11. og 12. trinn.

I en ny artikkel bruker forskere data samlet inn i Norge, Belgia og Spania for å sammenlikne ungdoms ulike veier gjennom videregående.

Det er et kjent at utdanning ofte reproduserer snarere enn reduserer sosial ulikhet. Sammen med kollegaer i Belgia og Spania har NIFU-forsker Elisabeth Hovdhaugen publisert en artikkel i European Education, som undersøker om dette varierer etter utdanningssystem.

Forskerne bruker longitudinelle data fra tre land, samlet inn i Bergen (Norge), Gent (Flandern, Belgia) og Barcelona (Spania) for å sammenligne gjennomføring i videregående opplæring på tvers av utdanningssystemer i Europa.

Resultatene viser som forventet at sosial bakgrunn, målt som foreldres utdanningsnivå, har størst innvirkning på om eleven er i studieforberedende eller yrkesfaglig program både i 11. og 12. trinn i videregående opplæring.

Analysene viser flere fellestrekk enn forskjeller mellom byene, til tross for at de representerer ulike typer utdanningssystemer.

Artikkelen «Moving on, Switching Gear or Staying Put: Tracking Social Inequality in Secondary School Pathways in Three European Cities» er et resultat av Norges forskningsråd-prosjektet International Study of City Youth.

Les artikkelen her.

For nærmere informasjon, kontakt
Elisabeth Hovdhaugen, forsker I, Studier av høyere utdanning
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
(+47) 402 34 502