23 jan 2013

Asiatiske bedrifter utadvendte vinnere

Sammenlignet med nordiske og «euro-amerikanske» konkurrenter er asiatiske bedrifter mer utadvendte. Dette og andre kjennetegn ved bedriftenes innovasjonsprosesser kan forklare hvorfor og hvordan asiatiske bedrifter i økende grad fremstår som vinnere i de globale konkurransemarkedene.

Nyere forskning på innovasjonsprosesser i bedrifter har vist at de viktigste aktivitetene og tilhørende beslutningene foregår på to områder – tidlig i oppstartfasen og helt mot slutten, når det nye produktet eller tjenesten skal lanseres på markedet, dvs. kommersialiseringen. Den tidlige oppstartsfasen, når nye ideer utvelges og bearbeides, har fått betegnelsen «fuzzy front end of innovation» (FFE) fordi dette stadiet i innovasjonsprosessen kjennetegnes av usikkerhet, utforskning og eksperimentering.

Hvis dette er holdbare antakelser, bør det forklare hvorfor og hvordan asiatiske bedrifter har lykkes på de globale konkurransemarkedene. I artikkelen blir resultatene fra sammenlignende analyser av et utvalg av 473 nordiske, asiatiske og «euro-amerikanske» industribedrifter presentert.  Med hensyn til FFE, så viser analysen at asiatiske bedrifter er utpreget utadvendte, fordi de i det som kan kalles dominant innovasjonsstrategi, vektlegger deltakelse i industrinettverk og bruk av ekspertise utenfor bedriften. De vektlegger også kontakt med nøkkelleverandører og kunder.

Til sammenligning er nordiske og «euro-amerikanske» bedrifter mer innadvendte fordi de vektlegger bruk av interne ressurser og kompetanse i oppstartsfasen av innovasjonsprosesser. Når det gjelder kommersialiseringsfasen, så tyder analysen at det ikke er så klare forskjeller mellom de tre kategoriene av bedrifter som var tilfellet med FFE.

Alle har til felles at de inntar en strategisk tilnærming til kommersialisering. Asiatiske og «euro-amerikanske» bedrifter er relativt like, men asiatiske bedrifter bruker i mindre grad «champions» i kommersialiseringsfasen enn «euro-amerikanske» bedrifter. Nordiske bedrifter kjennetegnes av det som kan kalles for strategisk pluralisme fordi man her finner stort mangfold av ulike kommersialiseringsstrategier. I artikkelen blir disse funnene tolket og diskutert.

Artikkelen «Fuzzy Front End and Commercialization: Cross-Cultural Differences, Similarities, and Paradoxes in Innovation Strategies and Practices» som er publisert i Journal of the Knowledge Economy kan lastes ned her.

For mer informasjon, kontakt
Helge Godø, forsker 1
helge.godo@nifu.no
22 59 51 72