14 jan 2022

Bærekraft preger forbruksforskningen

Omfanget av norsk forbruksforskning tilsvarer 1 prosent av norsk samfunnsforskning. Forskerne finner fem hovedtemaer: bærekraft, ulike forbruksarenaer, forbrukernes økonomi, rettigheter og juss, og forbrukerpolitikk.

Det viser en kvantitativ og tematisk kunnskapsoversikt over norsk forbruksforskning NIFU har utført på vegne av Barne- og familiedepartementet. Også fagmiljøene som jevnlig bidrar til feltet er kartlagt.  

Prosjektets oppdrag var å belyse hva som eksisterer av forskning på feltet og hvem som aktivt bidrar til denne forskningen.  

Veksten i forskningsfeltet i løpet av de siste ti årene har vært på 48 prosent, det samme i samfunnsforskningen generelt. Det er for det meste de samfunnsvitenskapelige fagene som bidrar til feltet, særlig økonomisk-administrative fag, rettsvitenskap, samfunnsøkonomi og sosiologi.  

Det ble identifisert 29 norske fagmiljøer som jevnlig bidrar med feltet, hvorav SIFO er det klart største. De øvrige fagmiljøene har hovedsakelig forskning på andre felt, men supplerer forbruksforskningen ut fra ulike kompetanser og spesialiseringer.  

Publiseringsmønsteret noe mer internasjonalt enn generelt i norsk samfunnsforskning. 

I Danmark og Sverige er forbruksforskningen i større grad knyttet til universitetene. Dette er som forventet ut fra organiseringen av forskningen i nabolandene. Dansk forbruksforskning har høyest aktivitetsnivå relativt til landets størrelse i samfunnsforskningen. Dansk forbruksforskning blir mer sitert internasjonalt. 

NIFU-rapport 2021:24 

For mer informasjon, kontakt:
Gunnar Sivertsen, forsker I, Forskning og innovasjon
gunnar.sivertsen@nifu.no
(+47) 96 09 40 39