6 nov 2017

Barnehageansatte svært fornøyde med ny satsing

Lærerikt, godt tilrettelagt, men travelt. Det mener barnehageansatte om videreutdanningen innenfor strategien Kompetanse for fremtidens barnehage.

–Lærerne er overveldende positive. Funnene tyder på at satsingen treffer veldig godt behovet som er der, sier Cay Gjerustad. Han har skrevet rapporten Deltagerundersøkelse for barnehageansatte sammen med Fazilat Siddiq.

I rapporten forteller barnehagelærerne at de har stort utbytte av tilbudet. De er svært positive til tilretteleggingen av studiet, utgiftsdekningen og det faglige utbyttet. Nesten alle respondentene svarer at studiet har gitt dem et utgangspunkt for refleksjon over egen praksis. Lærerne svarer også at studiet har inspirert og gjort dem mer engasjert i arbeidet sitt.

Nær samtlige vurderer kvaliteten på studiet som god eller svært god.

Satsingen ble lansert for første gang i fjor. Totalt 843 fikk tilbudet om videreutdanning i studieåret 2016/17. Målet er å heve kompetansen for barnehageansatte.

Selv om lærerne er veldig positive til studiets kvalitet og eget utbyttet, opplever flere at videreutdanningen kan ha negative konsekvenser også. Mange forteller at det er vanskelig å kombinere studier med jobb. Ni av ti svarer at det har vært travelt. En like stor andel oppgir at arbeidsgiver har vært imøtekommende og kolleger i barnehagen har stilt opp. 30 prosent mener videreutdanningen har hatt negative konsekvenser for kolleger i barnehagen, mens 17 prosent mener det har hatt negative konsekvenser for barna.

Les hele rapporten her.

For mer informasjon, kontakt
Cay Gjerustad, forsker II, Grunnopplæring
cay@nifu.no
+47 936 38 313