19 Mar 2019

Behov for en innovasjonspolitikk for omstilling?

I det første nummeret av Forskningspolitikk i 2019 diskuteres behovet for en innovasjonspolitikk for omstilling.

I dette nummeret peker for øvrig forskere fra TIK-senteret ved Universitetet i Oslo på behovet for en strategi som bringer Norge ut av petroleumsavhengigheten:

 «Norsk petroleumspolitikk og internasjonal klimapolitikk er på kollisjonskurs,» skriver Normann, Andersen, Smith og Hanson.

 «Det er ikke gitt at Norge vil komme godt ut av en slik kollisjon. Ansvarlig politikk bør derfor innebære en plan for hvordan en industriell og økonomisk kursendring kan implementeres, samtidig som man evner å opprettholde langsiktig sysselsetting og inntekter.»

I en annen artikkel ser professor Taran Thune på leverandørindustriens store betydning for norsk innovasjon og verdiskaping. Hun mener politikerne må tenke på hva som skal til for at den betydelige næringen som har vokst opp rundt norsk olje, kan finne anvendelse utenfor oljesektoren.

Bladet inneholder flere artikler om TIK og av TIK-forskere, som del av feiringen av senterets jubileum. Senter for teknologi, innovasjon og kultur har i 20 år sett på hvordan forskning og innovasjon er med på å endre kultur og samfunn.

 På forsiden av bladet finner vi et bilde av NordForsks direktør Arne Flåøyen. I intervjuet snakker han om forskningens utfordringer, nordisk samarbeid, samfunnets polarisering og likestilling.

Dette og mye mer i mars-utgaven av Forskningspolitikk:

Forskningspolitikk 2019:1

http://fpol.no

Hovedbilde: Direktør Arne Flåøyen, NordForsk (Foto: Martin Skulstad)