30 Mai 2018

«Big data» relevant for grønn omstillingspolitikk

Klimaendringer er blant de store samfunnsutfordringene i vår tid. Å møte disse krever en samordnet innsats innen innovasjon, industri og miljøpolitikk.

For å oppnå en grønn omstilling på regionalt nivå, må transformasjonsprosesser forekomme over hele innovasjonskjeden, med en politisk styrt retning.

En studie utført av NIFU for Forskningsrådet undersøker veier forskningen kan ta for å hjelpe beslutningstakere til å vurdere regionale muligheter for «grønn» økonomisk omstilling.

Forskerne finner at at den økende tilgjengeligheten av «big data» kan generere ny informasjon som er relevant for politikkutforming. De beskriver en empirisk fremgangsmåte for å foreslå regioner som kan ha særlig nytte av den lokale gjennomføringen av en «grønn» omstillingspolitikk

NIFU-rapport 2018:18

For mer informasjon, kontakt:
Marco Capasso, forsker II, Forskning og innovasjon
marco.capasso@nifu.no
(+47) 918 24 452