6 jul 2017

Bok om utdanningssamarbeid mellom Russland og Norge

NIFU-forsker Jannecke Wiers-Jenssen har bidratt med to kapitler i boken Higher Education in the High North: Academic Exchanges between Norway and Russia.

Redaktører er Marit Sundet, Per-Anders Forstorp, Anders Örtenblad, boken er del av Springers serie Higher Education Dynamics.

Higher Education in the High North er et resultat av et forskingsprosjekt på Norges Forskningsråds program NORRUSS, et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram om Russland og nordområdene/Arktis. Prosjektet var et samarbeid mellom Nord Universitet, NIFU, Northern (Arctic) Federal Univeristy  i Arkhangelsk ( og enkeltstående forskere ved andre læresteder.

Wiers-Jensen skriver sammen med Håkan T. Sandersen i kapittelet «The Norwegian framework for educational cooperation with Russia: educational policy with a hint of foreign affairs» om utviklingen i norsk politikk for internasjonalisering av høyere utdanning, med vekt på internasjonal studentmobilitet og samarbeidet med Russland.

Kapittelet «Russian Students in Norway – Facts and figures» er basert på en spørreundersøkelse blant russiske studenter i Norge. Undersøkelsen ser på årsakene til at studentene velger Norge som studieland, og hvordan de vurderer læringsmiljøet og studieoppholdet generelt.

Studenter fra Russland utgjør en av de største gruppene av utenlandske studenter i Norge, og det er særlig mange russiske studenter ved Nord universitet og Norges arktiske universitet.

Kapitler og boken som helhet kan kjøper her.

For mer informasjon, kontakt:
Jannecke Wiers-Jenssen, forsker 1, høyere utdanning
jannecke.wiers-jenssen@nifu.no
(+47) 98 45 86 83