8 sep 2021

Boklansering 29. september: Verdien av seniorkompetanse

Dorothy Sutherland Olsen (NIFU) og Anne Inga Hilsen (Fafo) har kombinert intervjuer med teorier om kompetanse i en ny bok. Bli med på digitalt bokbad 29. september!

Sutherland Olsen og Hilsen er to av landets fremste forskere på kompetanse og på seniorer i arbeidslivet. De har nå slått seg sammen og skrevet en bok for et bredere, internasjonalt publikum:

«The Importance and Value of Older Employees. Wise Workers in the Workplace» på forlaget Palgrave Macmillan.

– Ofte forsker og skriver vi om særnorske forhold, med trepartssamarbeid, IA-avtale og pensjonsordninger. Nå løfter vi oss til å beskrive hva som er overførbart internasjonalt. Det er særlig modellen vår om tre typer seniorkompetanse som kan være interessant utenfor landets grenser, sier Hilsen.

Andelen seniorer i verden stiger raskt de neste tiårene. Det blir dermed enda viktigere å sørge for at folk over 55 år kan og vil stå lengst mulig i jobb. For å få til det, trenger seniorene kompetanse, og å kunne selge inn sin kompetanse mot virksomhetene.

Boken lanseres på webinar 29. september, meld deg på her!

Program for boklansering

  • Velkommen v/Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
  • Introduksjon til ny bok: Bakgrunn og innhold v/forfatterne Dorothy S. Olsen, NIFU og Anne Inga Hilsen, Fafo
  • Bokbad med forfatterne v/Roger Moen, Senter for seniorpolitikk
  • Kommentarer v/Bjørn Solend, AS3 Norge og Silje Naustvik, NSF
  • Replikkskifte v/forfattere, kommentatorer og Kari Østerud
  • Takk for i dag v/Kari Østerud

Du kan laste ned eller kjøpe boken hos forlaget Palgrave her eller hos Tanum her.