6 sep 2018

Boklansering: Interaction: «Samhandling» Under Risk. A Step Ahead of the Unforeseen

Cappelen Damm Akademisk og Forsvarets høgskole inviterer til boklansering med enkel lunsj på Litteraturhuset i Oslo på FNs fredsdag fredag 21. september kl. 12.00-15.00.

NIFU-forsker Tone Cecilie Carlsten har bidratt med et kapittel i den vitenskapelige antologien Interaction: ‘Samhandling’ under Risk – A Step Ahead of the Unforeseen (red. Professor Glenn-Egil Torgersen). Boken gir nye perspektiv og funn på krisehåndtering, læring og forståelse for uforutsette hendelser i lys av det norske samhandlingsbegrepet.

Antologien er et resultat av et relativt stort grunnforsknings- og samhandlingsprosjekt med 32 fremtredende forskere fra ulike forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Japan. Det ledende forskningsspørsmålet har vært: Hva er grunnstrukturene i samhandlingsbegrepet under risiko – og hvordan kan samhandling skapes når betingelsene er uforutsigbare?

Forskningen er rapportert i 28 kapitler (550 sider), og har eksempler fra de fleste sektorer. Boken er derfor aktuell for alle som jobber med beredskap, krisehåndtering og samhandling, i alle sektorer og utdanninger, på alle nivå og vinklinger, både praktisk, teoretisk, strategisk og politisk.

Carlsten har bidratt med kapittelet The Relevance of Samhandling (Interaction) in Military Doctrines i samarbeid med Glenn-Egil Torgersen (FHS/IFS), Trygve J. Steiro (NTNU/ILU) og Berit Kristin Haugdal (FHS/Krigsskolen). Arbeidet er finansiert av FHS Krigsskolen.

Boken er skrevet på engelsk og er gratis tilgjengelig via Open Access, på Cappelen Damm Akademisk. Klikk deg inn her.

PROGRAM (12.00-15.00, åpent fra kl 11.30)

Lanseringen vil inneholde korte presentasjoner fra forfatterne av enkelte kapitler, diskusjoner og hovedkonklusjoner. Det vil bli servert enkel lunsj fra kl. 11.30. Lanseringen på Litteraturhuset vil bli holdt på norsk.

Meld deg på.