13 des 2019

Dekker et udekket kompetansehevingsbehov

Arbeidstakere uten formell kompetanse og som har et behov for en bestemt type oppfølgning, kan dra fordeler av at man nå legger til rette for fagopplæring i Kompetansepluss.

«Kompetansepluss» er en tilskuddsordning finansiert av Kompetanse Norge som skal gi opplæring i grunnleggende ferdigheter, som lese/skriveferdigheter inkludert muntlige ferdigheter, regneferdigheter og IKT-ferdigheter. Bedrifter og frivillige organisasjoner kan søke om penger.

Kompetansepluss er delt i to varianter der «Kompetansepluss arbeid» gir midler knyttet til opplæringskurs for arbeidstakere, og «Kompetansepluss frivillighet» gir midler knyttet til aktiviteter i frivilligheten. Ordningen ble etablert i 2006, da kalt BKA (basiskompetanse i arbeidslivet). Den hadde i 2018 omtrent 13 000 deltakere og det ble samlet tildelt 207 millioner kroner.

NIFU har evaluert fagopplæring i «Kompetansepluss arbeid». Evalueringen gjelder en utvidelse der det åpnes for å jobbe systematisk mot å oppnå fagbrev gjennom praksiskandidatordningen.

NIFUs studie viser at kurset ser ut til å ha motivert en gruppe ansatte som ikke ellers ville tatt fagbrev gjennom praksiskandidatordningen. Deltakerne i tillegg til bedriftene er også fornøyd med kursene. Felles for alle kursene er en tydelig kobling mot virksomhetenes arbeidsoppgaver.

Evalueringen foregikk før kursene var ferdige. Det er derfor ikke mulig å vurdere om deltakerne faktisk klarer å ta fagbrev gjennom ordningen, som er utprøvingens hovedmål.

NIFUs anbefalinger i det videre arbeidet med ordningen:

  • Spredning av kunnskap om ordningen bør sikres. I dag ser det i noe grad ut til å være avhengig av kurstilbydernes nettverk.
  • Tiltakets plass i fagopplæringssystemet bør klargjøres.
  • Tilskuddsgiver bør jobbe for å sikre at det kan skje en kvalitetsutvikling av kursene over tid.

NIFU Arbeidsnotat 2019:20

For mer informasjon, kontakt
Asgeir Skålholt, forsker 3, studier av grunnopplæring
asgeir.skalholt@nifu.no
(+47) 971 58 915