6 okt 2020

Deltakerundersøkelsen: Få studier utsatt eller avlyst under koronaepidemien

Selv om mange lærere synes det ble mer krevende å ta videreutdanning på grunn av Covid 19-situasjonen, regner nesten alle med å gjennomføre studiet som planlagt.

Det viser en NIFU-rapporten «Deltakerundersøkelsen for lærere – spørreundersøkelsen om videreutdanning under Covid 19» skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Spørreundersøkelsen retter seg mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet som ble opprettet i 2009 for å styrke læreres kompetanse.

Årets Deltakerundersøkelse er mindre omfattende enn tidligere, med oppmerksomheten rettet mot hvordan situasjonen med Covid 19 påvirket deltakerens opplevelse og fullføring av videreutdanningstilbudene denne våren.

Rapportens hovedfunn:

  • 96 prosent oppga at studiet verken ble forsinket eller avlyst.
  • 95 prosent regnet med å gjennomføre studiet som planlagt.
  • Rundt 30 prosent av lærerne oppga likevel at det ble det mer krevende å ta videreutdanning på grunn av Covid 19-situasjonen på skolen de jobber på.
  • Lærerne rapporterer om noen endringer i kvaliteten på studiet etter Covid 19. Det var de samlingsbaserte tilbudene som hadde de størst endring i studiet.

– Lærerne opplever at overgangen til nettbasert fjernundervisning har fungert tilfredsstillende. Fleksibiliteten oppleves positivt, forteller NIFU-forsker Cay Gjerustad.

NIFU-rapport 2020:17

For mer informasjon, kontakt
Cay Gjerustad, forsker 2, Grunnopplæring
cay@nifu.no
+47 936 38 31