27 nov 2020

Deltar på Futures Literacy Summit 2020

Det uformelle nettverket Futures Literacy Norway, hvor NIFU er med, vil ha en egen virtuell stand på Futures Literacy Summit 2020.

Per Koch og Lisa Scordato ved NIFU står sentralt i et uformelt samarbeid med Forskningsrådet, Universitetet i Stavanger og Fremtenkt i Bergen om bruk av fremtidsferdigheter (Futures Literacy) in policylæring og ledelse. Fokus er på forsknings- og innovasjonspolitikk.

Det uformelle nettverket, som er kalt Futures Literacy Norway, vil ha en egen virtuell stand på den kommende ministerkonferansen om fremtidsferdigheter som UNESCO arrangerer fra og med den 8. til og med den 12. desember. Konferansen er åpen for alle. Påmelding her.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i Kunnskapsdepartementet vil holde et innlegg under konferansen.

Samarbeidspartnerne har satt opp et eget nettsted som gjør rede for deres bruk av fremtidsferdigheter i læring og ledelse. Dette gjelder for eksempel NIFUs deltakelse i AFINO, det Forskningsråds-finansierte senteret for ansvarlig forskning og innovasjon, professor Rune Bys arbeid med ledelse ved Universitetet i Stavanger, selskapet Fremtenkts samarbeid med Bergen kommune om bruk av fremtiden i utviklingen av bydelen Åsane og Forskningsrådets bruk av Futures Literacy i utviklingen av en ny transformativ forsknings- og innovasjonspolitikk.

De har satt opp et eget nettsted som gir mer informasjon om disse prosessene.

Et nyhetsbrev om prosjektet kan lastes ned her