19 jan 2022

Digital teknologi gir studentaktiviserende undervisningsformer

Ny rapport viser flere gevinster ved pedagogisk bruk av digital teknologi.

NIFU har på oppdrag fra Unit/Sikt, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og NOKUT skrevet rapporten «Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning».

Rapporten lanseres på webinaret «Kvalitetstid» 19. januar 2022.

Gjennomgangen av datakildene rapporten bygger på viser til tre overordnede gevinster. Det leder til:

  1. mer studentaktiviserende undervisningsformer
  2. pedagogisk utvikling, særlig i praksisnære fag
  3. økt tilgjengelighet i høyere utdanning, uavhengig av tid og sted

Rapporten peker også på utfordringer for studenter og ansatte. Studentene må ha tilstrekkelig digital kompetanse til å bruke digitale verktøy på en pedagogisk måte. Dette er ikke nødvendigvis tilfellet, selv om studenter ofte er storforbrukere av digital teknologi i sin hverdag.

Det er også viktig at studenter ser den faglige nytten ved bruken av verktøyene.

Ansattes utfordringer er knyttet til at det er ressurs- og tidskrevende å utvikle og gjennomføre pedagogisk god digital undervisning ved bruk av ulike former for teknologi. Mange ansatte ikke har den digital-pedagogiske kompetanse som dette forutsetter.

NIFU-rapport 2022:1

For nærmere informasjon, kontakt
Elisabeth Hovdhaugen, forsker I, Studier av høyere utdanning
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
(+47) 402 34 502